رئیس کل سازمان سرمایه گذاری در دهمین مجمع مالی آسیا در هنگ کنگ اظهار داشت:
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری در دهمین مجمع مالی آسیا در هنگ کنگ اظهار داشت:
استقبال ایران از تعامل فعال و پویا با نهادهای اقتصادی و مالی منطقه ای و بین المللی رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران که به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران
برگزاری کارگاه آموزشی "روشهای تامین منابع مالی بین المللی " در استان کردستان
برگزاری کارگاه آموزشی "روشهای تامین منابع مالی بین المللی " در استان کردستان
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران کارگاه آموزشی " روشهای تامین منابع مالی بین‌المللی"،
بورسیه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد بانک جهانی و دولت ژاپن  برای سال 2018-2017
بورسیه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد بانک جهانی و دولت ژاپن برای سال 2018-2017
حسب اعلام دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی، بانک جهانی با مشارکت دولت ژاپن در نظر دارد به منظور بسط دانش میان کشورهای عضو
گزارش خبری مربوط به مصوبات جلسه دویست و  دهم هیات سرمایه گذاری خارجی
گزارش خبری مربوط به مصوبات جلسه دویست و دهم هیات سرمایه گذاری خارجی
دویست ودهمین جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی در ساعت 7:30 صبح روز

 

آیکون تامین منابع مالی خارجی  آیکوننظارت بروامها و تسهیلات خارجی
 راهنمای تامین منابع مالی خارجی
 معرفی
 فرایند اخذ تسهیلات اعتباری  فرم پیشرفت پروژه
   آیکوندستورالعمل ها
   بانک توسعه اسلامی
 
   

 پنجره واحد سرمایه گذاری 
 
single window

.............................................................................................................................................

 

 اقتصاد مقاومتی ؛ اقدام و عمل

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می‌باشد.