فیلم اقدامات صد روزه ی سازمان بخش اول
فیلم اقدامات صد روزه ی سازمان بخش اول
فیلم اقدامات صد روزه ی سازمان بخش اول
برگزاری کارگاه آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی سرمایه گذاری خارجی و روشهای تامین مالی بین المللی برای مدیران و کارشناسان حوزه اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کهکیلویه و بویراحمد
گزارش خبری مربوط به مصوبات جلسه دویست و بیست و یکم هیات سرمایه گذاری خارجی
گزارش خبری مربوط به مصوبات جلسه دویست و بیست و یکم هیات سرمایه گذاری خارجی
دویست و بیست و یکمین جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی روز سه شنبه مورخ 14/9/1396 در محل سازمان سرمایه گذاری با حضور اعضای هیات سرمایه گذاری خارجی برگزار گردید.
گزارش خبری مربوط به مصوبات جلسه دویست و بیستم هیات سرمایه گذاری خارجی
گزارش خبری مربوط به مصوبات جلسه دویست و بیستم هیات سرمایه گذاری خارجی
دویست و بیستمین جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی روز سه شنبه مورخ 9/8/1396 در محل سازمان سرمایه گذاری با حضور اعضای هیات سرمایه گذاری خارجی برگزار گردید.

 

آیکون تامین منابع مالی خارجی  آیکوننظارت بروامها و تسهیلات خارجی
 راهنمای تامین منابع مالی خارجی
 معرفی
 فرایند اخذ تسهیلات اعتباری  فرم پیشرفت پروژه
   آیکوندستورالعمل ها
   بانک توسعه اسلامی
 
   

    

پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی

لوگو پنجره واحد

.............................................................................................................................................


اقتصادکلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می‌باشد.