شرکت های مشاوره خدمات اقتصادی

 

فهرست شرکت های مشاوره خدمات اقتصادی فعال در شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و تهیه طرح های توجیه اقتصادی و فنی 

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به موجب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ،تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری خارجی در کشور است.برای جلب و جذب سرمایه های خارجیان در طرحها و پروژه های مختلف اقتصادی و تولیدی و همچنین بهره گیری از منابع مالی و وامهای مجامع ،موسسات و بانک های خارجی ضرورت دارد طرح های توجیه اقتصادی و فنی لازم برای طرح ها و پروژه های مورد نظر تهیه گردد.هر سرمایه گذار خارجی به طور خاص و یا هر مرکز تامین کننده مالی عموما برای اطمینان از توانایی شریک و یا شرکای داخلی و همچنین ارزیابی پروژه مورد نظر در بازپرداخت اصل و فرع سرمایه اش ،خواهان آن است که مطالعه توجیه فنی و اقتصادی طرح و پروژه مربوطه را ملاحظه نموده و بر اساس آن تصمیم گیری نماید.
از آنجا که سازمان سرمایه گذاری متولی معرفی و بازاریابی برای فرصت های سرمایه گذاری کشور است،زمانی می تواند در انجام این امر موفق شود که فرصت های سرمایه گذاری به صورت علمی مطالعه شوند و بخشی از یافته و نتایج در چارچوب فرمت های متداول و رسمی بین المللی تهیه شوند.با عنایت به غنی بودن کشور از لحاظ منابع مختلف نفت و گاز و معادن دیگر و همچنین فرصتهای اقتصادی و تولیدی در بخش های مختلف کشاورزی،صنعت ،خدمات و بویژه بخش گردشگری ،تهیه گزارشات توجیه اقتصادی و فنی برای این طیف گسترده از فرصت ها نیازمند دامنه گسترده ای از شرکت ها و موسسات خدمات اقتصادی و مشاوره ای است که بتوانند در این زمینه ها به کمک بخش های دولتی،غیر دولتی و خصوصی بشتابند.
1-خوشبختانه با توجه به بررسی های به عمل آمده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به بررسی و ارزیابی و ارایه رتبه به مشاورین ذیصلاح در گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصادی با تخصص خدمات اقتصادی نموده است که یکی از مهمترین شرح خدمات انجام کار آنها شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و انجام مطالعات امکان سنجی اقتصادی و فنی است.از این رو به منظور کمک به تسریع فرایند شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و انجام مطالعات مربوطه توسط دستگاههای دولتی و غیر دولتی با بهره گیری از توانایی این مشاوران، فهرست آنها طبق آخرین اطلاعات سایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  تهیه گردیده است که در ادامه آمده است.بدیهی است این سازما ن تلاش دارد به طور مستمر آخرین اطلاعات این گروه از مشاورین را اخذ و در سایت سازمان برای بهره برداری  قرار دهد.فهرست مشاورین مذکور به شرح زیر است:

فهرست مشاورین ذیصلاح مورد تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

فایل با فرمت PDF

 

 

2-بانک صنعت و معدن کشور نیز به منظور اعطای وام به بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی در حوزه های مختلف اقتصادی و تولیدی نیازمند اخذ گزارشات توجیه اقتصادی و فنی از متقاضیان است .به منظور تسریع در فرایند پرداخت وام و همچنین اطمینان از اقتصادی بودن طرح های سرمایه گذاری ،بانک صنعت و معدن استفاده از شرکت های مهندس مشاور در تامین خدمات پیش مهندسی،تهیه گزارش توجیهی و نظارت بر طرحها را در دستور کار خود قرارداد و اقدام به شناسایی و ارزیابی و درجه بندی مشاوران علاقمند با توجه به تعداد کار قابل انجام و میزان اعتبار طرح در دست انجام نموده است .با توجه آخرین اطلاعات منتشره در سایت بانک صنعت و معدن در خردادماه 1387،تعداد 482 مشاور در حوزه ها و زمینه های مختلف که مجاز به تهیه گزارشات توجیه اقتصادی و فنی هستند،را ذکر نموده است .فهرست مشاورین مذکور به شرح زیر است:

فهرست مشاورین مورد تایید بانک صنعت و معدن

فایل با فرمت PDF

 

3- علاوه بر دوگروه مشاورین فوق الذکر که(که نام برخی از شرکت های مشاوره در هر دو فهرست وجود دارد)،برخی شرکت های مشاوره اقتصادی و مالی دیگری نیز وجود دارند که از ظرفیت کارشناسی مناسب برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و تهیه طرح های توجیه اقتصادی و فنی برخوردارند ولی از هیچ کدام از دو مرجع فوق درجه و یا رتبه اخذ ننموده اند. فهرست این دسته از مشاورین در دست تهیه است .سازما ن سرمایه گذاری از این گروه از مشاورین می خواهد نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام نمایند و آن را به نشانی info@oietai.ir ارسال تا پس از  انجام بررسی های لازم در خصوص اعلام اسامی آنها در سایت سازمان اتخاذ تصمیم شود .

فایل با فرمت word

نکته 1 :اعلام فهرست اسامی شرکت های مشاوره در سایت سازمان به معنی برتری هیچکدام بر دیگری نیست و تنها به ذکر نام آنها با توجه به ارزیابی مراجع مذکور اقدام شده است.اقدام در خصوص درج نام این شرکت ها تنها به خاطر اطلاع رسانی سریعتر به سازمان های دولتی و غیر دولتی بوده است تا بتوانند در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و نظر خود از بین این شرکت ها ،شرکت مشاوره مورد نظر را با توجه به حجم کار و میزان اعتبار نورد نیاز و سایر مولفه و متغیرها انتخاب نماید.بنابراین از آنجا که سازمان مرجع داوری و ارزیابی مشاوران نیست،تنها به اعلام اسامی انها اقدام شده است.
نکته 2:مشاورین تهیه کننده طرح های توجیهی ضرورت دارد،حسب نظر کارفرما تا تصویب طرح در هیات سرمایه گذاری خارجی و یا موسسات و مجامع بین المللی از طرح تهیه شده دفاع نمایند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می‌باشد.