آمار بازدید کشورها

نام کشورتعداددرصد
IRN
IRN
۳۲۱,۴۹۲ ۵۳ %
USA
USA
۸۴,۰۸۲ ۱۴ %

۷۰,۸۱۶ ۱۲ %
CHN
CHN
۲۳,۱۸۴ ۴ %
EU
EU
۲۰,۲۹۲ ۳ %
UKR
UKR
۱۶,۵۱۹ ۳ %
FRA
FRA
۱۲,۷۴۸ ۲ %
DEU
DEU
۱۱,۶۷۴ ۲ %
RUS
RUS
۱۱,۱۸۷ ۲ %
GBR
GBR
۱۰,۰۹۶ ۲ %
IND
IND
۵,۰۸۶ ۱ %
TUR
TUR
۳,۳۶۸ ۱ %
CZE
CZE
۳,۲۲۲ ۱ %
ARE
ARE
۳,۱۲۸ ۱ %
KOR
KOR
۲,۲۷۰ ۰ %
NLD
NLD
۱,۹۹۹ ۰ %
HKG
HKG
۱,۹۶۸ ۰ %
CAN
CAN
۱,۹۴۱ ۰ %
AFG
AFG
۱,۸۶۲ ۰ %
JPN
JPN
۱,۷۳۷ ۰ %
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می‌باشد.