آمار بازدید کشورها

نام کشورتعداددرصد
IRN
IRN
۳۲۹,۲۳۱ ۴۹ %
USA
USA
۹۱,۳۸۳ ۱۴ %

۷۰,۸۱۶ ۱۱ %
CHN
CHN
۴۳,۲۱۷ ۶ %
EU
EU
۲۶,۴۴۹ ۴ %
UKR
UKR
۱۷,۲۹۱ ۳ %
FRA
FRA
۱۴,۴۱۲ ۲ %
ZZZ
ZZZ
۱۳,۱۷۵ ۲ %
DEU
DEU
۱۲,۶۶۴ ۲ %
RUS
RUS
۱۱,۸۱۹ ۲ %
GBR
GBR
۱۱,۰۵۲ ۲ %
IND
IND
۷,۰۳۳ ۱ %
TUR
TUR
۴,۱۲۷ ۱ %
CZE
CZE
۳,۷۲۷ ۱ %
ARE
ARE
۳,۳۹۰ ۱ %
POL
POL
۲,۸۱۱ ۰ %
CAN
CAN
۲,۷۱۲ ۰ %
KOR
KOR
۲,۶۲۶ ۰ %
ROM
ROM
۲,۳۲۵ ۰ %
NLD
NLD
۲,۳۱۹ ۰ %
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می‌باشد.