آمار بازدید کشورها

نام کشورتعداددرصد
IRN
IRN
۳۳۷,۴۲۶ ۴۲ %
USA
USA
۱۰۱,۸۲۰ ۱۳ %
CHN
CHN
۷۲,۷۶۲ ۹ %

۷۰,۸۱۶ ۹ %
EU
EU
۶۰,۸۴۶ ۸ %
ZZZ
ZZZ
۳۶,۰۴۴ ۵ %
UKR
UKR
۱۸,۸۶۸ ۲ %
FRA
FRA
۱۶,۰۲۲ ۲ %
DEU
DEU
۱۴,۱۵۷ ۲ %
RUS
RUS
۱۲,۷۵۰ ۲ %
GBR
GBR
۱۲,۲۲۸ ۲ %
IND
IND
۹,۴۳۵ ۱ %
TUR
TUR
۵,۰۴۲ ۱ %
POL
POL
۴,۴۷۰ ۱ %
CZE
CZE
۴,۴۰۵ ۱ %
ARE
ARE
۳,۷۶۲ ۰ %
CAN
CAN
۳,۶۶۶ ۰ %
KOR
KOR
۳,۳۹۶ ۰ %
ROM
ROM
۳,۱۹۰ ۰ %
NLD
NLD
۲,۹۵۴ ۰ %
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می‌باشد.