اطلاعات تماس

  


آدرس پستی: تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -    

       سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران  -  صندوق پستی: 4618/ 11365

          

 

 1. دفتر ریاست سازمان
 2. دفتر سرمایه گذاری خارجی
 3. دفتر وامها و مجامع و موسسات بین المللی
 4. دفتر روابط اقتصادی خارجی
 5.  ذیحسابی واداره کل امور مالی و نظارت بر وامها و تسهیلات خارجی 
 6. اداره کل  نیروی انسانی و توسعه مدیریت
 7.  فناوری اطلاعات و ارتباطات
 8. روابط عمومی سازمان
 9. مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی 

   

 دفتر ریاست سازمان

تلفن:33967043
 
   39902010-39902103-
       نمابر:33967073  

 

 Email: info@investiniran.ir


    

دفتر سرمایه گذاریهای خارجی

 
تلفن:33967075-39902115
نمابر:33967864
            
               
 
 

 
 
            

دفتر وامها ، مجامع و موسسات بین المللی


تلفن:33967609-33967751-39903424
نمابر
:33967763
                
                    
 
 

 
                   

دفتر روابط اقتصادی خارجی


تلفن:39902747-33967777
نمابر:33967764
                
 
                

 
                  
ذیحسابی و اداره کل امور مالی و نظارت بر وامها و تسهیلات خارجی 

 
تلفن:33967779-39902105
نمابر:33967757
                     
 
                   

 


 
             
اداره کل  نیروی انسانی و توسعه مدیریت
 
تلفن:33967756-39902152
نمابر:33967756
                    
           

 

  فناوری اطلاعات و آمار

تلفن:39902045- 33967875

نمابر:33967761

 E-Mail: IT@investiniran.ir


 

        روابط عمومی سازمان

تلفن:  39967915

نمابر: 39902731

E-Mail: info@investiniran.ir

 


مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

تلفن:39902485-39902486

نمابر:33967774

Email: fisc@investiniran.ir

 

  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می‌باشد.