علیشیری
         
              محمد خزاعی                 
 
 معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
                 
تلفن :33967043- 33967770
39902010-39902103
نمابر :33967073 

m.khazaee@investiniran.ir


 

سید جمال فرج الله حسینی

قائم مقام ریاست سازمان

تلفن: 39967915

 نمابر: 39902731

 sj.hosseini@investiniran.ir

 

 


 

     سعید خانی اوشانی         

           سعید خانی اوشانی               

مدیرکل دفتر وامها،مجامع و مؤسسات بین المللی 

تلفن: 39903424-33967751-33967609

نمابر:33967763 

s.oushani@investiniran.ir   

loans@investiniran.ir  

                   


 جمالی

احمد جمالی

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی

تلفن : 33967075 - 33967755 - 39902115 - 39902001

نمابر : 33967864

fisc@investiniran.ir

a.jamali@investiniran.ir

 

 


 

 سید جمال فرج الله حسینی    

سرپرست دفتر روابط اقتصادی خارجی 

تلفن:33967777-39902747-39902499

نمابر:33967764 

sj.hosseini@investiniran.ir

ravabet@investiniran.ir

 


 

 

پاکباز

 

  احمد رضا پاکباز 

ذیحساب و مدیر کل امور مالی و نظارت بر وامها و تسهیلات خارجی

تلفن:39902105-33967779

نمابر:33967757 

a.pakbaz@investiniran.ir

mali@investiniran.ir

                   

 


beygi

 

محمدرضا اکبربیگی

مدیر کل نیروی انسانی و توسعه مدیریت 

تلفن:39902152-33967756

نمابر:33967756 

edari@investiniran.ir 


                 

 

 

  جهانبخش محمدی

رئیس اداره فنآوری اطلاعات، ارتباطات و آمار 

تلفن : 33967875 - 39902045

نمابر : 33967761

j.mohammadi@investiniran.ir


taherfar  

 کوروش طاهرفر

مشاور سازمان

تلفن:39903167

نمابر:33967769

k.taherfar@investiniran.ir
hakami  

 محمدرضا حکمی

مشاور سازمان

تلفن:39902133 - 33967758

m.hakami@investiniran.ir


 

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می‌باشد.