هیات سرمایه گذاری خارجی از سوی قانون به مثابه عالیترین مرجع در فرایند صدور مجوز سرمایه گذاری شناخته شده است. اعضای هیات، معاونین دستگاههای اجرایی ذیربط و نمایندگان بخشهای خصوصی هستند که عبارتند از :

 معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ، به عنوان ریاست هیات

آقای دکتر محمد خزاعی

 دکتر خزاعی

 

 قائم مقام  وزیر امور خارجه

 آقای دکتر مرتضی سرمدی

سرمدی  

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران

 آقای غلامحسین شافعی

شافعی   

 معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

آقای دکتر حمید پورمحمدی 

پورمحمدی

معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 آقای غلامعلی کامیاب

کامیاب

 دبیر کل اتاق تعاون ایران

 
آقای صادق مفتح

مفتح   

 
بسته به ویژگیهای طرح تحت بررسی ، هیات می تواند اعضای دیگری، در رده مشابه، از وزارتخانه های مربوطه که به منظور ایفای نقش در فرایند تصمیم گیری طرح فراخوانده می شوند نیز داشته باشد. همانگونه که در مرحله چهار فوق توضیح داده شد تصمیم هیات در خصوص هر درخواست پذیرش می بایست به متقاضی ارسال گردد.

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می‌باشد.