توضیحات سما
سامانه مدیریت استراتژیک یعنی سامانه ای که مسوول تنظیم و تصویب و پیگیری اهداف و اقدامات راهبردی خانواده وزارت اقتصاد است.

سامانه مدیریت استراتژیک از شبکه­ای از مشاوران، کارشناسان و نمایندگان معاونت­ها و سازمان­های مختلف هستند که با هم اولویت­های راهبردی وزارت و اهداف کمی راهبردی و اقدامات کلیدی خانواده وزارت اقتصاد را تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و پیگیری می­کنند. همه این فعالیت­ها زیر نظر شخص وزیر انجام می شود . . . . کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می‌باشد.