logo banke markazi

آقای سامانی پور نماینده بانک مرکزی

روزهای حضور در مرکز : یکشنبه هاlogo vezarat jahad 

خانم صفایی نماینده وزارت جهاد کشاورزی

روزهای حضور در مرکز : یکشنبه ها
logo vezarat kharejeh

آقای احمدی نماینده وزارت امورخارجه

روزهای حضور در مرکز : یکشنبه ها logo vezaret sanat

آقای پورحاجی نماینده وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

روزهای حضور در مرکز : سه شنبه هاshzman-sabt

آقای میرزایی نماینده اداره کل ثبت شرکتها

روزهای حضور در مرکز : سه شنبه هاvezarat kar

آقای سلیمانی نماینده وزارت کار

روزهای حضور در مرکز : سه شنبه ها 
gomrok

آقای حاجبی نماینده سازمان گمرک

روزهای حضور در مرکز : سه شنبه هاniroentezami

آقای درودی نماینده نیروی انتظامی

روزهای حضور در مرکز : سه شنبه ها
sazmanmaliat

آقای مقصودلو نماینده سازمان مالیاتی

روزهای حضور در مرکز : سه شنبه ها 


کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می‌باشد.