درگاه اینترنتی آژانس تشویق سرمایه گذاری خارجی ایران


Iran Investment Promotion Agency (IIPA)
Foregin Investors
پایگاه اینترنتی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران


Organization for Investment and Economic Technical Assistance of Iran (OIETAI)
دی ان ان