» آمار بازدید

آمار بازدید کشورها

نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲۵,۹۰۲ ۵۵ %
CHN
CHN
۴,۳۴۹ ۹ %
USA
USA
۴,۱۱۸ ۹ %
ZZZ
ZZZ
۲,۸۰۷ ۶ %
IND
IND
۱,۱۷۷ ۲ %
RUS
RUS
۱,۱۶۹ ۲ %
DEU
DEU
۹۲۰ ۲ %
POL
POL
۸۶۱ ۲ %
GBR
GBR
۷۷۵ ۲ %
FRA
FRA
۷۵۶ ۲ %
ROM
ROM
۷۵۶ ۲ %
KOR
KOR
۷۱۴ ۲ %
BRA
BRA
۵۴۱ ۱ %
PHL
PHL
۴۷۳ ۱ %
CAN
CAN
۴۱۲ ۱ %
TUR
TUR
۴۱۰ ۱ %
PAK
PAK
۳۵۰ ۱ %
ITA
ITA
۲۹۹ ۱ %
NLD
NLD
۲۷۳ ۱ %
IDN
IDN
۲۳۸ ۱ %

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP