بخش مشاوره سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران آماده پاسخدهی به کلیه افراد می باشد.

شما می توانید پاسخ خود را از طریق همین سامانه و یا پست الکترونیک خود دریافت نمایید.

ارسال پرسش

سرمایه گذاری خارجی

وارد کردن این قسمت ضروری است.
وارد کردن این قسمت ضروری است.
وارد کردن این قسمت ضروری است.
وارد کردن این قسمت ضروری است.

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP