» تماس با ما » تماس با مدیران و مشاوران

تماس با مدیران

رسانه جدید

سید علی محمد موسوی

معاون وزیر و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
 • 33967043-021, 021-39907770
 • 021-399020100, 21-39902103
 • 021-33967073

مسعود میرزایی

معاون سازمان
 • 021-33967915
 • 021-39902731
 • 021-33967756

کوروش طاهرفر

مدیرکل دفتر وامها، مجامع و مؤسسات بین المللی
 • 021-33967751, 021-33967609
 • 021-39903424
 • 021-33967763

احمد جمالی

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی
 • 021-33967075, 021-33967755
 • 021-39902001, 021-39902115
 • 021-33967864

ابوالفضل کوده ئی

مدیرکل دفتر روابط اقتصادی خارجی
 • 021-33967777
 • 021-39902747, 021-39902499
 • 021-33967764

حسین کاوند

ذیحساب ومدیر کل امور مالی و نظارت بر وامها و تسهیلات خارجی
 • 021-33967779
 • 021-39902105
 • 021-33967757

محمدرضا اکبربیگی

مدیر کل نیروی انسانی و توسعه مدیریت
 • 021-33967756
 • 021-39902152
 • 021-33967756

آرمین کریمی

مشاور سازمان
 • 021-33967912
 • 021-39903354
 • 02-133967769

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP