ارسال نامه به مدیر

ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با سید علی محمد موسوی - معاون وزیر و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP