» خدمات الکترونیک » ارائه مشخصات افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های داخلی

ارائه مشخصات افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های داخلی

 ارائه مشخصات افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های داخلی                  کد شناسه خدمت :  13011174100

نوع خدمت :

            خدمت به شهروندان (G2C) tik                    خدمت به کسب و کار (G2B)                            خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)  

 

شرح خدمت :

   

    

 

مدارک مورد نیاز :

  

  

 

جزئیات

خدمت

 مدت زمان ارایه خدمت :   ده روز کاری                                                                  
 ساعات ارائه خدمات :  ساعات اداری
 تعداد بار مراجعه :  نامحدود 

هزینه ارایه خدمت ( ریال )

به خدمت گیرندگان

 مبلغ ( مبالغ ) شماره حساب ( های ) بانکی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نحوه دسترسی

به خدمت

  اینترنتی  tik  net   www.iisw.ir
tik
 
 
 
 
 
 
 
 
 پست الکترونیک
 email   fisc@investiniran.ir 
tik تلفن گویا  tell 021-39902486
 khali2تلفن همراه  
 khali2پیام کوتاه  
 khali2دفاتر ارائه خدمات  
 دانلود  

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP