» سرمایه گذاری خارجی » هیات سرمایه گذاری خارجی

هیات سرمایه گذاری خارجی

 

هیات سرمایه گذاری خارجی از سوی قانون به مثابه عالیترین مرجع در فرایند صدور مجوز سرمایه گذاری شناخته شده است. اعضای هیات، معاونین دستگاههای اجرایی ذیربط و نمایندگان بخشهای خصوصی هستند که عبارتند از :

 معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ، به عنوان ریاست هیات

آقای دکتر محمد خزاعی

 
دکتر خزایی

 

 قائم مقام  وزیر امور خارجه

 آقای دکتر مرتضی سرمدی

سرمدی  

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران

 آقای غلامحسین شافعی

شافعی   

معاون توسعه امور تولیدی سازمان  برنامه و بودجه کشور

آقای دکتر حمید پورمحمدی 

پورمحمدی

معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 آقای غلامعلی کامیاب

کامیاب

رئیس اتاق تعاون ایران

 
آقای بهمن عبداللهی

  
بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون

 
بسته به ویژگیهای طرح تحت بررسی ، هیات می تواند اعضای دیگری، در رده مشابه، از وزارتخانه های مربوطه که به منظور ایفای نقش در فرایند تصمیم گیری طرح فراخوانده می شوند نیز داشته باشد. همانگونه که در مرحله چهار فوق توضیح داده شد تصمیم هیات در خصوص هر درخواست پذیرش می بایست به متقاضی ارسال گردد.

 

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP