» سرمایه گذاری خارجی » عملکرد ماهیانه مراکز خدمات سرمایه گذاری

گزارش عملکرد ماهانه مرکز خدمات سرمایه گذاری استانها

گزارش عملکرد ماهانه مرکز خدمات سرمایه گذاری استانها

جلسات
تعداد جلسات برگزار شده:
تاریخ جلسات:
توافقات بعمل آمده پس از مذاکره:
توافقات اجرایی شده:
پیگیری مشکلات پیش روی سرمایه گذاران
رفع موانع برای سرمایه گذاران داخلی:
رفع موانع برای سرمایه گذاران خارجی:
دستاوردها و تنگناها
دستاوردها:
موانع لاینحل در اجرای طرح های سرمایه گذاری:
موانع در شناسایی فرصت های سرمایه گذاری:
سایر:
فرصتهای سرمایه گذاری
اقدامات به عمل آمده جهت ظرفیت سازی استان و معرفی توانمندیهای آن
کارگاههای آموزشی
برگزاری جلسات با هیات های خارجی
مراودات بین المللی استان
سایر اقدامات


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP