گزارش جلسه ملاقات هیات بازرگانی ، تجاری و سرمایه گذاری نیجریه با جناب آقای دکتر علیشیری معاون محترم وزیر و ریاست کل سازمان سرمایه گذاری

در پی درخواست اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، جناب آقای دکتر علیشیری معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری در مورخ 29/5/1387 ساعت 15 با هیات تجاری، بازرگانی و سرمایه‌گذاری نیجریه متشکل از تجار و نمایندگان شرکت‌های خصوصی و دولتی آن کشور در سالن خلیج‌فارس سازمان متبوع دیدار کرد.

در پی درخواست اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، جناب آقای دکتر علیشیری معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری در مورخ 29/5/1387 ساعت 15 با هیات تجاری، بازرگانی و سرمایه‌گذاری نیجریه متشکل از تجار و نمایندگان شرکت‌های خصوصی و دولتی آن کشور در سالن خلیج‌فارس سازمان متبوع دیدار کرد.

 در جلسه فوق‌الذکر که با حضور مدیران سازمان متبوع :آقایان دکتر جمالی مدیرکل دفتر وامها، مجامع و مؤسسات بین‌المللی، دکتر لطفی معاون دفتر روابط اقتصادی خارجی، دالوند رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری، خانم دانشور رئیس اداره تشویق دفتر سرمایه گذاری ‌‌ برگزار گردید، ابتدا جناب آقای دکتر علیشیری ضمن خوشامدگویی به هیات نیجریه‌ای به توضیح پیرامون آخرین وضعیت همکاریهای دو کشور در عرصه اقتصادی پرداخت و روابط دو کشور ایران و نیجریه را مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی و منافع متقابل دانست. وی در ادامه نیجریه را کشوری سرمایه‌پذیر عنوان کرد و پتانسیل شرکت‌های خصوصی ایرانی را به ویژه در حوزه نفت و گاز برای حضور در آن کشور بسیار خوب برشمرد. دکتر علیشیری شکل‌گیری بنیادهای حقوقی روابط اقتصادی دو کشور را مستلزم مذاکره و نهایی نمودن موافقتنامه‌های "تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری"،" اجتناب از اخذ مالیات مضاعف"، "همکاریهای گمرکی" و "همکاریهای بازرگانی"، تاسیس کمیته مشترک سرمایه گذاری و ایجاد ارتباط بین سازمانهای سرمایه گذاری دو کشور و بانک های اطلاعاتی آنها دانست. معاون محترم وزیر اقتصاد مهمترین مزیت امضای موافقتنامه‌های چهارگانه فوق را شکل گیری بنیادهای حقوقی دو کشور در روابط اقتصادی عنوان نمود و از مزایای هر یک از آنها در گسترش روابط دو کشور بحث کرد.

متعاقبا دکتر جمالی مدیرکل دفتر وامها نیز ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص تامین مالی و خطوط اعتباری ایران با کشورهای آفریقایی، یکی از دستور کارهای مهم اجلاس قریب‌الوقوع کمیسیون مشترک دو کشور را نهایی نمودن موافقتنامه های فوق‌الذکر دانست. تاسیس کمیته مشترک سرمایه گذاری دو کشور و مبادله جزوات، قوانین و فرصت‌های ‌سرمایه‌گذاری، معرفی سازمان متبوع و بخش‌های مختلف آن و مزیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران از جمله مواردی بود که توسط دکتر جمالی بحث و بررسی گردید.

دکتر غاجی‌بلو رئیس هیات نیجریه‌ای نیز ضمن تشکر از تشکیل این جلسه، حضور هیات همراه را در ایران و آشنـایی با فرصت‌های سرمایه گذاری و تجاری آن بسیار مهم تلقی کرد و آن را گام موثری برای ارتقاء روابط دو کشور و آشنایی با پتانسیل‌های سرمایه گذاری در ایران دانست. سفیر آن کشور نیز نیجریه را یکی از بزرگترین کشورهای پرجمعیت آفریقا عنوان کرد که با توجه به ذخایر نفتی و گازی دو کشور می توان دریچه‌ مهمی بر روابط اقتصادی فی‌ما‌بین گشود. وی سپس به معرفی هیات همراه پرداخت و آنها را نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی آن کشور دانست.

هر یک از نمایندگان هیات مزبور که از بخش های مختلف پتروشیمی، نفت و گاز، معدن، دارویی، بانکی و مالی، انرژی، اتاق بازرگانی نیجریه بودند به معرفی خود، شرکت و پتانسیل‌های اقتصادی آن پرداخته و آمادگی همکاری خود با شرکتهای ایرانی را بویژه در نیجریه اعلام نمودند. آنها نیجریه را محیط ایمن و قابل سرمایه گذاری معرفی کردند که سود و مشوق‌های مالی فراوانی به سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف به همراه دارد. آمار سرمایه گذاری خارجی آن کشور نیز در مقایسه با دیگر کشورهای آفریقایی توضیحات فوق را تایید می نماید. به نحویکه نیجریه در سال گذشته بیش از 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است و NIPC یا کمیسیون تشویق سرمایه‌گذاری آن از نهادهای قدرتمند و تحت‌نظر ریاست جمهوری، مسئولیت اصلی تحول اقتصادی آن کشور و هدایت سرمایه‌گذاریهای خارجی و داخلی را بر عهده دارد. در این میان حاجیه طحان مریم خود را یکی از سرمایه‌گذاران موفق خاورمیانه در نیجریه دانست که تجربه حضور موفقیت آمیز 30 سال  در امر سرمایه گذاری در آن کشور دارد و آمادگی خود را برای مشارکت با شرکتهای ایرانی جهت ساخت مجموعه آموزشی به ارزش  6 میلیون دلار در نیجریه اعلام کرد.

جناب آقای دکتر علیشیری ریاست کل سازمان متبوع‌ پس از استماع سخنان هیات نیجریه‌ای، تبادل این هیات‌ها را پیش زمینه گسترش روابط اقتصادی و آشنایی سرمایه‌گذاران دو کشور از یکدیگر دانست. ریاست کل سازمان متبوع با تاکید بر امضاء چهار موافقتنامه پایه‌ای اقتصادی فوق‌الذکر، آنها را ستون‌های‌ شکل‌گیری روابط اقتصادی برشمرد و بر آمادگی وزارت متبوع برای شروع مذاکره درخصوص آنها در پایان جلسه ملاقات در صورت آمادگی طرف نیجریه‌ای تاکید کرد. دکتر علیشیری حوزه‌ها‌ی معرفی شده توسط هیات نیجریه‌ای را حوزه‌های مناسبی برای سرمایه گذاری برشمرد که می‌تواند با توجه به قابلیت ایران در صدور خدمـــات فنی مهندسی مورد استفاده قرار گیرد و بر معرفی این فرصت‌ها به شرکتهای خصوصی ایران تاکید نمود. وی اضافه نمود اگر اطلاعات مربوط به معرفی پروژه‌هـا و فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیجریه کامل باشد سازمان متبوع می تواند به طرف‌هــــای مقابل آنها در ایران ارائه و بین آنها با طرف نیجریه ای ارتباط برقرار کند. اجرای پروژه‌ توسط شرکتهای ایرانی در نیجریه، تامین مالی و اجرای پروژه توسط دو کشور در کشورهای ثالث آفریقا یا اجرای پروژه با همکاری بانک توسعه اسلامی در نیجریه دیگر پیشنهادات عملیاتی بود که توسط ریاست سازمان متبوع طرح و مزایای آنها بحث و بررسی گردید.

جلسه مزبور با طرح پرسش‌هایی از جمله درخصوص علت موفقیت کشور نیجریه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ترکیب کشورهای سرمایه گذار خارجی در آن کشور و کارکرد دپارتمانهای مختلف کمیسیون تشویق سرمایه‌گذاری نیجریه از جمله دپارتمان تامین مالی آن توسط ریاست کل سازمان و طرف‌های نیجریه ای پایان یافت. در پایان جلسه مزبور گفتگوی دو جانبه و دوستانه هیات نیجریه‌ای با نمایندگان سازمان متبوع درخصوص انتقال و تبادل تجربیات ادامه یافت.
 جلسه مزبور در ساعت 18 پایان یافت. روز قبل از این ملاقات، هیات مزبور با جناب آقای دکتر نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با حضور تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی دیدار کرده بود.

شایان ذکر است که روز چهارشنبه مورخ 31/5/1387 در محل سازمان متبوع جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان متبوع و هیات نیجریه‌ای از NIPC به منظور مذاکره درخصوص موافقتنامه "تشویق و حمــایت متقابل از سرمایه گذاری" و
 "کمیته مشترک سرمایه گذاری" تشکیل شد. دو طرف ضمن بررسی متون پیشنهادی دو کشور در این زمینه، با تاکید طرف نیجریه‌ای مذاکره و نهایی نمودن موافقتنامه سرمایه گذاری به اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور و رایزنی با مقامات NIPC در ابوجا موکول شد.

۱۶ شهریور ۱۳۸۷ ۱۵:۴۵

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP