توسط علیشیری اعلام شد :3/5 میلیارد سرمایه گذاری مصوب خارجی و 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری ورودی در سال 90

توسط علیشیری اعلام شد :3/5 میلیارد سرمایه گذاری مصوب خارجی و 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری ورودی  در سال 90
سال 90 سالی پرتکاپو برای جذب سرمایه گذاری خارجی بود به همین منظور با بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به گفتگو نشستیم تا گزارش سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته و برنامه های فراروی این سازمان در سال جاری را از سازمان متولی جذب سرمایه گذاری در کشور جویا شویم.

 

 به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری  و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ،علیشیری اظهار داشت:  در سال گذشته 140 طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش  3/5  میلیارد دلار  به تصویب رسیده است  .
وی میزان سرمایه خارجی وارده به کشور در سال گذشته که تاکنون در آن سازمان به ثبت رسیده و مستندات آنها به سازمان  سرمایه گذاری  ارائه شده  مبلغ 3  میلیارد دلار اعلام کرد.

رشد 27 درصدی سرمایه گذاری خارجی در مقایسه با سال 89

علیشیری در مصاحبه با خبرنگار ما خاطر نشان کرد: حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در طول سال1390 در مقایسه با سال پیش از آن ، 27درصد رشد داشته است.
به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ، با توجه به اینکه معمولا جمع آوری و بررسی بخشی از اسناد ورود سرمایه هر سال تا سه ماه نخست سال بعد بطول می انجامد، پیش بینی می شود آمار نهایی سرمایه گذاری خارجی جذب شده کشور در سال 1390 از این رقم نیز فراتر رود.

توزیع بخشی  سرمایه گذاری خارجی

علیشیری  در ادامه افزود:از کل مقدار سرمایه گذاری  مصوب 79 درصد آن مربوط به بخش صنعت،4.5 درصد مربوط به بخش خدمات و 4 درصد آن مربوط به حوزه کشاورزی می باشد و از کل میزان سرمایه وارده به کشور حوزه های معدن شامل نفت،‌گاز، بخش صنعت ، بخش پتروشیمی، بخش ساختمان و گردشگری به ترتیب بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

بازاریابی پروژه های سرمایه گذاری خارجی


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد : در راستای معرفی  فرصت های سرمایه گذاری  کشور  به سرمایه گذاران بالقوه  خارجی ،  موضوع شناسائی هدفمند  فرصت های سرمایه گذاری  همچنان  به عنوان اولویت های  این سازمان در سال گذشته مطرح بوده و  در این راستا  با برگزاری  همایش بزرگ معرفی  سرمایه گذاری خارجی تهران با حضور ریاست محترم جمهوری  ،   فرصت های  سرمایه گذاری خارجی  کشور در حوزه های مختلف  در چارچوب پانل های تخصصی به بیش از 250سرمایه گذار خارجی  از کشور های مختلف دنیا که در این همایش حضور داشتند معرفی گردیده است.

آماده سازی 1107 فرصت سرمایه گذاری به ارزش 100 میلیارد یورو

وی همچنین شناسایی و بررسی 1372 فرصت و پروژه سرمایه گذاری جهت معرفی به سرمایه گذاران خارجی، آماده سازی و قراردادن اطلاعات فنی ،‌مالی و اقتصادی 1107 فرصت سرمایه گذاری به ارزش تقریبی 100 میلیارد یورو در سایت فرصتهای سرمایه گذاری ایران را از دیگر اقدامات در حوزه فرصتیابی و تشویق سرمایه گذاری خارجی بر شمرد .

علیشیری ، ضمن بیان این مطلب که طی سال جاری 287 طرح سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی،توسط سازمان مورد ارزیابی و پایش قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: طبق آمارهای موجود در سازمان اکثر مشکلات سرمایه گذاران خارجی در حوزه تعرفه و عوارض گمرکی، مالیات، اخذ تسهیلات بانکی، انتقال مالکیت زمین ، جایزه صادراتی ، زیر ساختهای نامناسب در شهرکهای صنعتی و ارزیابی دانش فنی بوده که با مکاتبات و مذاکرات این سازمان با دستگاههای متولی و مربوطه بسیاری از آنها تا کنون حل شده است.

وی  ضمن اشاره به برخی اقدامات انجام شده در راستای  ارتقاء جذب سرمایه گذاری خارجی ،افزود: اصلاح فرایند گردش کار ، کاهش یا حذف رویه های  غیر ضروری و دست و پاگیر ، ایجاد نظام  پیگیری فعال  در خصوص درخواست های سرمایه گذاران خارجی  که در نهایت زمان صدور مجوز های اولیه توسط دستگاهها و  همچنین مجوز  سرمایه گذاری خارجی را تا یک چهارم زمان قبلی کاهش داده است ،ایجاد تعامل  سازنده و فعال با مراکز خدمات سرمایه گذاری استان ها در راستای  آموزش و ارتقاء توانمندی  کارشناسان  مراکز خدمات استان ها  و اقدام در خصوص  نظارت بر حسن انجام  تصمیمات هیات سرمایه گذاری خارجی را از جمله این موارد  می باشد.

هیات مقررات زدایی ،تسهیل کننده صدور مجوزها و فعالیتهای اقتصادی


این مقام مسئول  همچنین ضمن بیان این مطلب که از زمان انتقال مسئولیت دبیرخانه هیات نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل  شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی به سازمان سرمایه گذاری در شهریور 1390، 5جلسه در این خصوص برگزار شده است، گفت :بر اساس بررسیهای انجام شده و مصوبات هیات مقررات زدایی دستگاههای اجرایی و وزارتخانه های مرتبط مکلف به اصلاح و بازنگری در مقررات و آیین نامه های موصوف و ارائه پیشنهادات اصلاحی در این خصوص گردیده اند.

ایجادنرم افزار پنجره واحد ملی سرمایه گذاری

علیشیری در پاسخ به این سئوال که برنامه های  سازمان سرمایه گذاری جهت   تسهیل وتسریع امور  سرمایه گذاری خارجی در کشور  در سال 91  تصریح کرد  : سازمان سرمایه گذاری قصد دارد  در راستای تسهیل و تسریع  فرایندهای صدور مجوز های اولیه سرمایه گذاری و مجوز سرمایه گذاری خارجی  و  سایر درخواست های سرمایه گذاران  خارجی از طریق  ایجاد نرم افزار پنجره واحد ملی سرمایه گذاری و انجام اقدامات به صورت  بر خط ،  نسبت به  بهبود و ارتقاء هر چه بیشتر  شرایط و وضعیت موجود  اقدام نماید .

رییس کل سازمان سرمایه گذاری  و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ،برنامه ریزی  برای تعامل بیشتر و فعال تر با نمایندگان دستگاههای اجرائی و ارتقاء زمینه های لازم  برای  ایفای هر چه بیشتر نقش تام الاختیاری نمایندگان دستگاه های اجرائی در مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی ، ارتقاء وضعیت تعامل مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی با مراکز ذیربط استانی  به منظور تمرکززدائی و تقویت نقش مراکز خدمات سرمایه گذاری استانها و ارتقاء سطح توانمندی کارشناسان مراکز استانی  و نظارت و هدایت امور استان ها در جهت تسریع و تسهیل بیشتر  سرمایه گذاری های خارجی در استان ها،برگزاری کارگاه های آموزشی  برای آموزش اشخاص مرتبط با امور سرمایه گذاری خارجی ( مراکز استانی، شرکتهای فعال مشاور ،  سایر دستگاهها و نهاد های مرتبط ) از جمله برنامه های سازمان در حوزه سرمایه گذاری خارجی عنوان کرد.

وی در عین حال خاطر نشان کرد : برگزاری جلسات تخصصی ویژه با مدیران و کارشناسان  چند وزارتخانه و دستگاه تخصصی در امور مربوط به طرح های زیر بنائی به منظور هم اندیشی و ارائه تجارب سازمان جهت تهیه قرارداهای مربوط به اجرای  طرح های زیربنائی (بزرگراه ، فرودگاه ، راه آهن ،  نیرو گاه  و.... که در چارچوب قراردادهایی نظیر B.O.T ‌ و یا سایر مدل های مشارکت بخشهای عمومی – خصوصی(PPP)‌صورت می گیرد ) ، اصلاح و تدوین  مقررات جدید و حذف مقررات دست و پاگیر  از طریق  کمیته مربوط به مقررات زدائی، شناسائی فرصت های  سرمایه گذاری در چارچوب استاندارد های بین المللی  و ارائه آن به متقاضیان سرمایه گذاری خارجی از طریق ارتقاء و  توسعه پایگاه اینترنتی ویژه  معرفی فرصت های سرمایه گذاری و برگزاری همایش های تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری  از جمله مواردی است که  در سال جدید  در اولویت اقدامات این سازمان می باشد.

آمادگی برای تامین مالی بخش خصوصی

 
علیشیری در پایان از آمادگی سازمان سرمایه گذاری خارجی برای تامین منابع مالی بخش خصوصی جهت خرید مواد اولیه، تجهیزات، ماشین آلات و غیره از طریق تسهیلات بانک توسعه اسلامی خبرداد و با بیان اینکه نرخ سود این تسهیلات نرخ لایبر به علاوه 3 تا 3.75 درصد بر اساس طرحها است، گفت: برای این منظور لازم است که بخش خصوصی درخواستهای خود را همراه با مدارک مورد نیاز برای سازمان ارسال نمایند.
این مقام مسئول ابراز امیداواری کرد با حضور و فعالیت بیشتر اصحاب رسانه در عرصه اطلاع رسانی به ویژه در حوزه سرمایه گذاری خارجی و تامین منابع مالی خارجی شاهد رشد و افزایش روز افزون در جذب منابع مالی خارجی در سال 1391   باشیم.

۱۴ فروردین ۱۳۹۱ ۱۰:۵۳

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP