با تصویب هیئت وزیران بسته اجرایی وزارت امور خارجه ابلاغ شد

با تصویب هیئت وزیران بسته اجرایی وزارت امور خارجه ابلاغ شد
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نقل از پایگاه اظلاع رسانی دولت ،با تصویب هیئت وزیران و در راستای تحقق برنامه‌های دولت در عرصه سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، بسته اجرایی وزارت امور خارجه ابلاغ شد.


 هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت خارجه و با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده(217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بسته اجرایی وزارت  امور خارجه را ابلاغ کرد.

 این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

 ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
 
ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه تصریح می کند: کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند برنامه های اجرایی و عملیاتی خودرا در قالب بسته های اجرائی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند. این بسته ها که پس از تصویب هیئت وزیران جهت اطلاع به مجلس ارائه می شود ،مبنای تنظیم وتصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می گیرد.

 راهبردها

 راهبردهای بسته اجرایی وزارت امور خارجه عبارتند از: رهبری و هماهنگی اجرای سیاست ها ی بین المللی جمهوری اسلامی ایران؛مشارکت موثر در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری در تمامی سطوح روابط خارجی ؛تعقیب منافع جمهوری اسلامی در مناطق هدف در جهان ؛طرف مذاکره خارجی بودن در سطح دو جانبه و بین المللی؛ ارائه مطمئن‌ترین اطلاعات و تحلیل های خارجی برای دولت و ملت ایران ؛اعتلاء و تشریح سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برای افکار عمومی در جهان و شکل دهی آن در مسیر اهداف کشور ؛ارائه خدمات مستقیم کنسولی به شهروندان ،تجار و صاحبان صنایع وزمینه سازی و برقراری روابط پارلمانی ، تجاری ،رسمی ، نظامی ، امنیتی و .... با کشورهای خارجی است.

 
سیاستهای اجرایی

 تقویت تعامل فرهنگی و تحکیم روابط سیاسی ،اقتصادی و حقوقی با کشورهای حوزه تمدن اسلامی – ایرانی؛تقویت روحیه همبستگی میان کشورهای اسلامی به منظور تحقق وحدت جهان اسلام؛توسعه روابط میان کشورهای اسلامی و تقویت همگرایی بین آنان با گسترش مناسبات چند جانبه سیاسی ، اقتصادی ،فرهنگی ،علمی ،حقوقی ،کنسولی ،دفاعی و امنیتی؛تقویت اقدامات امنیت سازی ،اعتماد سازی و کمک به ثبات کشورهای همسایه و تنظیم معاهدات دو جانبه دفاعی –امنیتی و اطلاعاتی با آنان ؛گسترش همکاریهای اقتصادی و تعمیق مناسبات دو جانبه و چند جانبه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و حقوقی و کنسولی با کشورهای همسایه و توسعه حجم مبادلات اقتصادی – تجاری و سرمایه گذاری های متقابل با کشورهای همسایه؛تقویت و حفظ امنیت و ثبات در محیط همسایگی و تلاش در جهت کاهش حضور نظامیان بیگانه و ساماندهی و حمایت از ایرانیان خارج از کشور و ایجاد پیوند سازنده میان آنان و کشور با توسعه فرهنگ و حفظ هویت ایرانی و تلاش در جهت گسترش خط و زبان فارسی از جمله اقدامات مهم در حوزه سیاستهای اجرایی است .

 
همچنین تلاش در راستای تشکیل اتحادیه کشورهای اسلامی فارسی زبان؛ فعال کردن نقش ایرانیان خارج از کشور در توسعه ملی با هدف تقویت هویت اسلامی ایرانی و زمینه سازی برای رشد و گسترش ارزش های اسلامی ؛حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم بویژه فلسطین ،با تقویت همگرایی جهان اسلام ؛تقویت مناسبات و بهبود نظامات موجود سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی ؛فعال سازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جنبش عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی در ایجاد تحول در رویه ها ساختار ،مناسبات و نظامات موجود سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در راستای تامین عدالت و صلح در اقتصاد جهانی ؛مشارکت فعال در سازمانهای اقتصادی ،تجاری و مالی منطقه ای و بین‌المللی به منظور ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی.؛ بهره‌گیری از روابط خارجی برای جذب سرمایه و فناوری‌های پیشرفته با تکیه بر ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی؛توسعه همکاری های بانکی، پولی و بیمه‌ای با کشورهای منطقه و افزایش همگرایی در سازمانهای اقتصادی منطقه ای به منظور کمک به استقرار و ایجاد نظام های پولی و بانکی جدید ؛فعال کردن نقش هماهنگی و نظارتی مدیریت روابط خارجی در جهت افزایش توان ملی و تقویت نقش هماهنگی و نظارتی مدیریت روابط خارجی در جهت افزایش توان ملی از جمله سیاست‌های اجرایی بسته اجرایی وزارت امور خارجه است.

 
بر اساس این مصوبه وزارت امور خارجه موظف است طی برنامه پنج ساله پنجم به منظور اعتلاء شان ،موقعیت ،اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصت‌های اقتصادی در منطقه و نظام بین الملل و بسط گفتمان عدالت خواهی در روابط بین‌الملل، سیاست‌های مناسب در جهت تحکیم امنیت ملی و پیشبرد منافع ملی اقدامات زیر را اجراء کند.

 
همچنین تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاهها و مواضع غیر همسو با جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای حضور فعال ،موثر و الهام بخش در مناسبات دو جانبه و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق: تدوین نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمانهای منطقه ای و بین المللی با دستور کار مشخص برای اقدام در مورد هر یک از آنها حداکثر در سال اول پس از زمان اجرایی شدن برنامه؛ارزیابی کارآمدی و اثر بخش مامورین شاغل در داخل و خارج از کشور و به کار گیری آنان با الویت تخصص و کار آمدی در سازمانها و سفارتخانه ها دارای اهمیت راهبردی وتدوین فرایند پیشنهادی ایران برای اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران حداکثر در سال اول برنامه و تلاش برای تحقق آن از دیگر اقدامات در دستور کار وزارت امور خارجه است.

 
همچنین پیگیری حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ویژه ملت مظلوم فلسطین در سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی؛اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران؛همکاری با کشورهای منطقه و اسلامی و نیز استفاده از سایر ظرفیت های اقتصادی ،حقوقی ،سیاسی ،فرهنگی ،رسانه ای و بین المللی برای کاهش حضور نظامی بیگانگان در منطقه ؛تقویت روابط حسنه با همسایگان ، اعتماد سازی ، تنش زدایی و همگرایی با کشورهای منطقه و اسلامی به ویژه حوزه تمدن ایران اسلامی؛تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق حمایت جدی از فعالیتهای اقتصادی به ویژه بخش غیر دولتی و ایجاد زمینه های لازم برای رابطه و حضور بخش مذکور در دیگر کشورها و منطقه جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسلامی و توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالت خواهانه در جهان از دیگر برنامه های کاری وزارت امور خارجه است.

 
بر اساس این مصوبه ،ارتقاء مدیریت ایران در حوزه اقتصادی در منطقه به ویژه در حوزه توزیع و عبور (ترانزیت ) انرژی و تلاش برای قرار گرفتن در مسیرهای انتقال انرژی در منطقه؛استفاده از ظرفیت های ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه در امر سرمایه گذاری در جهت تامین منافع ملی از جمله برنامه های بسته اجرایی وزارت امور خارجه است.

 
بر این اساس  به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم انداز ،راهبردها ،سیاست ها و قانون برنامه پنج ساله پنجم در حوزه سیاست خارجی بسته اجرایی وزارت امور خارجه با رویکرد مسئله محوری شامل پانزده بسته اجرایی فرعی به شرح زیر است:

 *توسعه و تعمیق روابط همه جانبه با کشورهای همسایه

*توسعه و تعمیق روابط همه جانبه با کشورهای مسلمان

 * توسعه و تعمیق روابط همه جانبه با کشورهای دوست و همسو

 * تنظیم روابط با کشورهای غیر همسو
 
* پیگیری حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان

 * مدیریت موثر مسایل، اختلافات و مناقشات مرزی

 * مواجهه فعال و موثر با چالش‌های حقوق بشری
 
* کاهش حضور نظامی بیگانگان در منطقه

 * حضور فعال ،موثر و الهام بخش در سازمانهای منطقه ای و بین المللی
 
*توسعه و تقویت دیپلماسی اقتصادی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی

 * توسعه و تعمیق روابط کنسولی و حمایت از ایرانیان خارج از کشور
 
* توسعه و تقویت دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای

 * توسعه دیپلماسی پژوهش محور
 
* تحول اداری و ساماندهی منابع انسانی
 
* هماهنگی و نظارت بر روابط خارجی دستگاه‌های دولتی

 
۲۸ اسفند ۱۳۹۱ ۱۵:۱۸

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP