علیشیری در مراسم اعلام و انتشار رسمی گزارش جهانی سرمایه گذاری اعلام کرد : رشد 142 درصدی سرمایه گذاری خارجی در کشور

علیشیری در مراسم اعلام و انتشار رسمی گزارش جهانی سرمایه گذاری اعلام کرد : رشد 142 درصدی سرمایه گذاری خارجی در کشور
بهروز علیشیری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم اعلام و انتشار رسمی گزارش جهانی سرمایه گذاری سال 2012 کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (UNCTAD) با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران رشد 142 درصدی سرمایه گذاری خارجی را طی 5 سال (20012-2007)داشته است ، گفت: در حالی که طی سال گذشته (2012) که غالب کشورهای جهان به دلیل ضعف در ساختارهای مالی جهانی، رشد ضعیف سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه یافته و اثر مخرب بی ثباتی سیاستهای کلی بر اعتماد‌ سرمایه‌گذاران، با روند کاهشی در میزان جذب سرمایه گذاریهای خارجی روبرو بودند، حفظ ثبات و روند رشد پایدار سرمایه گذاری خارجی کشور بسیار حائز اهمیت است .

 
روند سرمایه‌گذاری خارجی در جهان


به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران ،علیشیری در ادامه افزود :  حجم جریان ورودی  سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال 2012 معادل 1.35 تریلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن 18 درصد کاهش یافته است  به گونه ای که کشورهای توسعه یافته رشد منفی 32درصد، کشورهای در حال توسعه منفی 4 درصد و کشورهای در حال گذار منفی 9 درصد را در میزان جذب سرمایه گذاریهای خارجی تجربه نمودند و  منطقه جنوب آسیا که ایران در تقسیم بندی  آنکتاد در آن قرار دارد نیز رشد منفی 24 درصد را شاهد بود. و منطقه غرب آسیا منفی 4 درصد، آسیای میانه منفی 6 درصد و شرق آسیا نیز منفی 8 درصد را تجربه کردند .

علیشیری تاکید کرد: کشورهای توسعه یافته 561 میلیارد دلار ،در حال توسعه 703 میلیارد دلار ، در حال گذار 87 میلیارد دلار، سرمایه خارجی جذب نمودند.


وی افزود : در مناطق مختلف قاره آسیا نیز جنوب آسیا 33 میلیارد دلار ،غرب آسیا 47 میلیارد دلار و آسیای میانه 82 میلیارد دلار  سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده‌اند ،همچنین برای اولین بار سهم کشورهای در حال توسعه از جریان سرمایه گذاری خارجی جهانی از کشورهای توسعه یافته پیشی گرفت.


تاکید آنکتاد در گزارش سال2013 بر زنجیره‌های ارزش جهانی

علیشیری در ادامه با اشاره به تاکید گزارش آنکتاد بر زنجیره‌های ارزش جهانی ،افزود: زنجیره های ارزش جهانی   مجموعه‌ای از عملیاتی است که بصورت متسلسل در مسیر ساخت و تولید محصول نهایی انجام می پذیرد. این فرآیند به خلق ارزش منجر شده  و در هر حلقه ارزش به محصول نهایی افزوده می‌گردد. این فرآیندها شامل فعالیتهایی نظیر طراحی، تولید، بازاریابی و توزیع محصول نهایی است که ممکن است شامل زنجیره‌های پی در پی یا شبکه‌های پیچیده در کشورهای گوناگون باشند.

روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه  با بیان اینکه ایران یکی از 6 کشور جهان بود  که طی 4 سال گذشته رشد مستمر در افزایش میزان ورودی سرمایه خارجی داشته است ،افزود: برغم شرایط ویژه حاکم بر روابط اقتصادی و بین المللی کشور، ایران با ورود سرمایه گذاری خارجی به میزان 4 میلیارد و870 میلیون دلار توانست رشد 142 درصدی جذب سرمایه گذاری خارجی را نسبت به سال پایه  2007 محقق کند در صورتی که هیچکدام از کشورهای خاورمیانه دارای نرخ رشد مثبت مستمر نبوده و بعضی با نوسان شدید و گاهی منفی در جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه بودند .

 

رشد 17 درصدی سرمایه گذاری خارجی در مقایسه با سال گذشته
علیشیری ضمن اعلام کسب جایگاه چهارم  ایران در منطقه خاورمیانه از نظر حجم سرمایه گذاری خارجی ورودی و ارتقای دوپله ای رتبه ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این منطقه نسبت به سال 2007، دستیابی به نرخ رشد 17 درصدی را از این جهت مهم دانست که غالب کشورهای منطقه و برخی همسایگان ایران رشد منفی را نسبت به سال قبل تجربه کردند.
 
 
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران در پاسخ به سوالی در خصوص حجم سرمایه گذاریهای خارجی جذب شده در بخشهای مختلف اقتصادی کشور، اظهار داشت: بخش معدن شامل بر نفت، گاز و صنایع معدنی با جذب 3.5  میلیارد دلار و اختصاص 76.46 درصد از کل حجم سرمایه های خارجی جذب شده در جایگاه نخست قرار گرفته و حوزه های خدمات و صنعت به ترتیب رتبه های دوم و سوم را  از کل حجم سرمایه های جذب شده در اختیار دارند.


علیشیری همچنین درخصوص سرمایه خارجی جذب شده در استانهای مختلف با بیان این که بر اساس طبقه بندی با احتساب نفت وگاز و بدون احتساب نفت وگاز، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در استانها متفاوت است،گفت:با سرمایه گذاری های خارجی انجام شده درحوزه نفت وگازکشور استان های نفت خیز مانند بوشهر و خوزستان به ترتیب با جذب یک میلیارد و 830  میلیون دلار و یک میلیارد و 780  میلیون دلار در رتبه های اول و دوم قرارگرفته اند و درطبقه بندی بدون نفت و گاز استانهای کرمان ،فارس و تهران در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.
 

اشتغالزایی 16 هزار نفری سرمایه گذاران خارجی در کشور
علیشیری در ادامه با اشاره به نقش مثبت سرمایه گذاری خارجی در اشتغالزایی  16 هزار نفری جوانان کشورمان  تاکید کرد: نتایج حاصل از بررسی تحلیلی پرسشنامه های تکمیل شده توسط 85 شرکت  از مجموع حدود 800 شرکت سرمایه پذیر نشان می دهد که در این نمونه آماری 98درصد اشتغال ایجاد شده در اختیار ایرانیها است و 58درصداز پرسنل واحدهای تحقیق و توسعه شرکتها نیز متخصصین ایرانی هستند، همچنین 10 درصد شرکت های سرمایه پذیر کشور بیش از 5/3 درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند.


بر اساس این گزارش ، از کل 85 شرکت مورد بررسی، در61 شرکت (حدود 71درصدکل جامعه آماری) انتقال تکنولوژی در انواع مختلف آن شامل تکنولوژی فرآیند ، محصول و سازمانی صورت پذیرفته است و 60درصد از کل دارائیهای این شرکتها از محل سرمایه با منشاء خارجی تأمین شده است.


چه اقداماتی رشد سرمایه گذاری خارجی ایران را رقم زد ؟/ نابرده رنج گنج میسر نمی شود


علیشیری در ادامه با اشاره به فعالیت ها و اقدامات گسترده و متنوع سازمان سرمایه گذاری درسالهای گذشته و به ویژه سال 1391، حوزه های  سیاستگذاری و بستر سازی جذب سرمایه گذاری خارجی، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع عمومی سرمایه‌گذاری، آمار و ثبت سرمایه گذاریهای خارجی، تشویق، فرصت یابی و بازاریابی،تصویر سازی و تدوین و طراحی بسته های تشویقی و برنامه های عملیاتی برای جذب سرمایه گذاران خارجی بالقوه را از جمله  فعالیتهای سازمان  ، در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی اعلام کرد.

تدوین پیش نویس لایحه قانون مشارکت بخش عمومی- خصوصی
وی تدوین پیش نویس لایحه قانون مشارکت بخش عمومی- خصوصی  برای اولین بار در کشور و ارسال به مراجع ذیربط، تدوین وانتشار 5 جلد کتاب مرتبط با تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی در کشور، ایجاد کارگروه تخصصی رفع موانع سرمایه گذاری در استانهای کمتر توسعه یافته، تدوین سند راهبردی توسعه در استانهای محروم، انجام اقدامات ویژه و گسترده به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح عملکرد و تقویت ساختار مراکز خدمات سرمایه گذاری در استانهای کمتر توسعه یافته را از دیگر اقدامات سازمان در قالب حوزه سیاستگذاری و بستر سازی جذب سرمایه گذاری خارجی برشمرد.

این مقام مسئول در ادامه مهم ترین اقدامات سازمان در حوزه بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع عمومی سرمایه‌گذاری را در قالب ایجاد و استقرار دبیرخانه اجرایی ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال  1391 بعنوان دبیرخانه متمرکز هیات نظارت بر مقررات زدایی و هیات رسیدگی موضوع تبصره های 4 و 2 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، رسیدگی به 7 شکایت فعالین اقتصادی از وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی ملی در هیات رسیدگی از سال 89 الی 91، رسیدگی به بیش از 1100 شکایت از دستگاههای اجرایی استانی در ستاهای سرمایه گذاری استانی از سال 89 الی 91، برگزاری 96 نشست تخصصی در حوزه بهبود رتبه بین المللی کسب وکار کشور با 23 دستگاه اجرایی مرتبط با شاخصهای دهگانه و ارسال بیش از 900 فقره مکاتبه از سال 87 الی 90، برگزاری 21 نشست تخصصی با دستگاههای اجرایی در سال 1391 بمنظور استفاده از ظرفیت هیات مقررات زدایی در تسهیل، تسریع و شفاف سازی مقررات مرتبط با فعالیتهای سرمایه گذاری بطور عام و بهبود رتبه بین المللی کشور در رده بندی جهانی کسب و کار بطور خاص  عنوان کرد.

علیشیری  برگزاری 40 نشست و صدور و ابلاغ 12 مصوبه و تصمیم توسط هیأت نظارت بر مقررات زدایی را طی سه سال اخیر از اقدامات اساسی بمنظور رفع موانع و تسهیل سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی در کشور دانست.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه در سال 1391 ،تعداد  15 جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی  برگزار و 7 میلیارد دلار پروژه سرمایه گذاری  تصویب شد ،افزود : بررسی 141  مورد  طرح سرمایه گذاری خارجی به منظور رفع مشکلات ،برگزاری 10 دوره آموزشی تخصصی برای استانها ،بازدید از طرحهای سرمایه گذاری خارجی استانها  و اجرایی نمودن ماده 7 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و  مواد 16 تا 20 آیین‌نامه اجرایی آن به منظور تقویت و تجهیز مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی ایران از  سایر اقدامات می باشد.

همکاری نمایندگان دستگاههای اجرایی در مرکز خدمات سرمایه گذاری
علیشیری در ادامه ضمن  اشاره به عملکرد نمایندگان دستگاه های اجرائی در مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی، تصریح کرد : حضور 11 نماینده  دستگاه های اجرائی در مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی و 1401 مورد مشاوره به سرمایه گذاران خارجی و مذاکره  حضوری و تلفنی با متقاضیان جهت ارائه مشاوره ، راهنمائی، انجام هماهنگی  با دستگاههای اجرائی از دیگر دستاوردها و اقدامات مراکز خدمات سرمایه گذاری در سال 1391 می باشد.

میز خدمت سرمایه گذاری
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به راه اندازی میز خدمت  سازمان سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی برای اولین بار در کشور ،تصریح کرد : راهنمائی  و مشاوره به سرمایه گذاران داخلی  متقاضی  جذب سرمایه گذار خارجی، برگزاری و تشكیل جلسه با هیاتهای خارجی  به منظور  تشریح قوانین موجود در کشور برای سرمایه گذاران خارجی ،انجام هماهنگی و اقدامات لازم  با نمایندگان تام الاختیار مستقر در مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی ایران به منظور اخذ مجوزهای اولیه  مربوط به سرمایه گذاران خارجی ،هدایت  و هماهنگی  امور متقاضیان سرمایه گذاری در بهره مندی از  مشاوره های نمایندگان مستقر در مرکز جهت انتخاب محل طرح و احداث کارخانه  از اقدامات این حوزه بوده است.

اقدامات تشویقی و بازاریابی سازمان سرمایه گذاری
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران همچنین به اقدامات تشویقی و بازاریابی سازمان سرمایه گذاری در قالب عملیات تصویرسازی کشور اشاره کرد و  افزود : برگزاری نشست سفرای 28 کشور سرمایه فرست دنیا با موضوع تشریح فضای سرمایه گذاری ایران  ، بررسی و معرفی 1492 طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش 113 میلیارد یورو با مطالعات اولیه مناسب در سایت فرصتها، برگزاری همایش تخصصی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایران در چین ،برگزاری 7 نشست تخصصی با سرمایه گذاران و هیاتهای اقتصادی خارجی اعزامی از کشورهای فرانسه، یونان، اسپانیا، آفریقای جنوبی ، ایتالیا، قبرس و رومانی، همکاری و مشارکت در برگزاری 10همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه های تخصصی توسط سایر دستگاههای دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور از اقدامات تشویقی سازمان بوده است.

علیشیری در عین حال خاطر نشان کرد : انتشار دومین گزارش بین المللی اقتصادی ایران با همکاری موسسه TBY  و ارائه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به 10 زبان مختلف دنیا از مهم ترین اقدامات سازمان سرمایه گذاری برای پیشبرد برنامه های کشور در ارائه تصویر مطلوب از فضای سرمایه گذاری ایران بوده است.

عملکرد  گروه نظارت بر طرحها و رسیدگی به مشکلات سرمایه گذاران خارجی

وی در ادامه  برگزاری جلسه مشترک با معاون اول محترم رئیس جمهور  با حضور 20 شرکت سرمایه گذاری خارجی درخصوص رفع مشکلات طرحهای سرمایه گذاری خارجی ، بررسی 443 طرح در حال اجرای سرمایه گذاری خارجی، 105 مورد بازدید از طرح های مصوب و شناسایی 137مورد مشکل اجرایی سرمایه گذاران خارجی و حل و فصل این مشکلات و موانع را از جمله اقدامات نظارتی و راهبری طرح های سرمایه گذاری خارجی در سازمان سرمایه گذاری برشمرد که به ایجاد اطمینان و جلب اعتماد بیشتر سرمایه گذاران خارجی نسبت به سیاست های حمایتی دولت و افزایش جذب سرمایه های خارجی منجر شده است.

تقویت و تجهیز سازمان سرمایه گذاری و طراحی بسته های تشویقی کارآمد

علیشیری درادامه نهایی نمودن ساختار و تشکیلات سازمان سرمایه‌گذاری را در قالب یک آژانس تشویق تخصصی در حوزه سرمایه گذاری خارجی بر اساس بررسی وظایف و مطالعات تطبیقی آژانسهای سرمایه گذاری 7 کشور موفق و بررسی ده‌ها ارزیابی انجام شده روی سازمان‌های تشویق توسط نهادهای بین‌ا‌لمللی، و همچنین طراحی مشوقهای سرمایه‌گذاری بر پایه پرسشنامه ها و انجام مطالعات موردی تفضیلی بر روی بیش از 8 شرکت سرمایه پذیر فعال در کشور را، از اقدامات سازمان سرمایه گذاری در اجرای ماده 111 قانون برنامه پنجم بر شمرد.

لازم به ذکر است در پایان این مراسم 5 جلد کتاب مرتبط با تأمین مالی  و سرمایه گذاری خارجی،با عناوین :هشت سال تلاش، تامین منابع مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی(نهادها، ترتیبات و رویه ها)، تامین منابع مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی(روشها، ابزارها و زیرساختها) ،راهنمای تشویق سرمایه گذاری (با تاکید بر اقدامات دیپلماتیک)، پرسشها و پاسخهای سرمایه گذاران خارجی در ایران  با حضور محمدرضا رحیمی معاول اول رییس جمهوری ، وزیر امور اقتصادی و دارایی   و مدیران اقتصادی کشور رونمایی شد.

بر پایه این گزارش ،رونمایی از سامانه ملی پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری خارجی برای اولین بار در کشور  به منظور بهبود روند رسیدگی به درخواست سرمایه گذاران خارجی و ارائه خدمات دستگاههای اجرایی درخصوص صدور مجوزها به صورت برخط ،از جمله خدماتی  بود که سازمان سرمایه گذاری پس از اجرای موفق آزمایشی در استان آذربایجان شرقی با همکاری صمیمانه استاندار ی و رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی  آن استان به منظور راه اندازی در کل کشور ،آماده ارائه شد ه بود.

همچنین نسخه جدید پایگاه اینترنتی سازمان سرمایه گذاری با امکاناتی نظیر معرفی  قوانین و مقررات وهمچنین مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی ،ظرفیتها، توانمندیها و جذابیتهای سرمایه‌گذاری خارجی ایران ، معرفی فرصتهای سرمایه گذاری با قابلیت انتخاب آنها توسط سرمایه‌گذاران خارجی و ارائه خدمات مشاوره‌ای به سرمایه‌گذاران خارجی و صاحبان پروژه ها برای بخش خصوصی  داخلی و خارجی در این مراسم رونمایی شد.

 

دانلود گزارش

 

 

 

 

 

۸ تیر ۱۳۹۲ ۱۶:۴۰

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP