"سرمایه های خارجی" کمک به توسعه اقتصاد کشور

"سرمایه های خارجی" کمک به توسعه اقتصاد کشور
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران،سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک بخشیده و با افزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصادی کشور شود.

 جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیت های نسبی و توانایی های بالقوه اقتصادی است.

چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصاد های در حال گذار، تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داشت.

این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیت های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین المللی را می دهد.

بنابراین تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرماه گذاران بین المللی به دنبال خواهد داشت.

ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک بخشیده و با افزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصادی شود.

وی افزود: فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دور باطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه برآن که بیکاری گسترده را به دنبال دارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را برای کشورهای در حال توسعه ضروری می سازد وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشورها است، که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی و از سوی دیگر، بر اثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشورهای مذبور، پدیده کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل داده است.


ندیمی خاطرنشان کرد: با شناخت صحیح موانع سرمایه گذاری می توان در مورد این که چگونه می شود این موانع را از میان برداشت نیز تمرکز نمود.


در اینجا به اختصار به بیان برخی از مهمترین موانع جذب سرمایه خارجی می پردازیم.

باور ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاری و سرمایه خارجی همواره القا کننده یک تصور و احساس غلط و با کمترین تعقل نسبت به خطرات آن است.

این ذهنیت به ویژه در کشور های جهان سوم، به نوعی تحت تاثیر تفکر و اندیشه افرادی است که به طور کلی، اقتصاد دولتی را به اقتصاد آزاد ترجیح می دهند.

دومین مانع، تصویب قوانین و مقرراتی است که تا آنجا که ممکن است، مسیر سرمایه گذاری و میل انگیزه نسبت به آن را دشوار و تضعیف می کند.

**بوروکراسی (کاغذ بازی)

مانع سوم مربوط به بوروکراسی بسیار پیچیده و پر از افت و خیز درنظام دولتی کشورهای کمتر توسعه یافته است. در این کشورها زمان به انجام رسیدن طرح ها بسیار طولانی است.

**عدم تامین محیط های جذاب و امن سرمایه گذاری

بسیاری از کشورهای در حال توسعه، موضوع عدم توفیق در جذب سرمایه های خارجی را به خوبی می شناسد اما این سوال مطرح است که آیا آنها موفق شده اند تا محیط امن و جذابی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور خود ایجاد نمایند.

در پایان با اشاره به این که تامین امنیت سرمایه، یکی از مهمترین اصول در جذب سرمایه گذاری خارجی است، باید این طور نتیجه گرفت که برقراری امنیت لازم برای جذب سرمایه گذار خارجی، به بهبود رشد بیشتر سرمایه گذاری خارجی کمک می کند.

۶ مهر ۱۳۹۲ ۰۹:۴۱

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP