مصوبه جدید دولت برای خروج از رکود اقتصادی

مصوبه جدید دولت برای خروج از رکود اقتصادی
بخشودگی جرایم مالیاتی بنگاه‌های تولیدی/ممنوع نمودن هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک/تسهیل زمینه‌های تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی صادرات گرا/استقرار کامل سیستم یکپارچه بانکی واجرایی نمودن تفاهم نامه درب مرزی مشترک با کشورهای همجوار از جمله مصوبات جدید دولت برای خروج از رکود اقتصادی است.


  به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،با تصمیم هیئت دولت در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود ،بنگاههای تولیدی مشمول بخشودگی جرایم مالیاتی شده وهرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک ممنوع شد .به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیئت وزیران در جلسه 19/5/1393 به استناد اصل 138 قانون اساسی درجهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار با بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش بنگاه‌های تولیدی موافقت کرده و هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک را ممنوع کردند.

 

همچنین تدوین آیین‌نامه ارزشیابی دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور و تسهیل زمینه‌های تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی صادرات گرا در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از دیگر مصوبات جلسه هیئت دولت بود.

اصلاح ماده (35) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق وحمایت سرمایه‌گذاری خارجی،استقرارکامل سیستم یکپارچه بانکی،ارتقاءبهره‌وری طرح‌های منتفع از تسهیلات مالی بلند مدت موسسات مالی بین‌المللی و جلوگیری از بروز تأخیر در بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بخش دولتی از دیگر مصوبات دولت در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود بود.

 

همچنین  اجرایی نمودن تفاهم نامه درب مرزی مشترک با کشورهای همجوار ، شناسایی موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری خارجی سبد دارایی و انعقاد موافقت‌نامه بین‌المللی و تفاهم نامه شناسایی چند جانبه و دوجانبه استانداردها و ممنوع نمودن قیمت‌گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد از دیگر مصوبات دولت بود.
بر اساس تصمیم دولت تدوین و ابلاغ ضوابط تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ارزی ، پیش فروش فرآورده‌های نفتی به صورت سلف در بورس‌های انرژی و کالا ،بازنگری و اولویت بندی کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد ، راه اندازی باجه صدور ویزای مسافری و تجاری در مبادی اصلی ورودی کشور و تشکیل ستاد هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی در جهت تحرک اقتصادی ،رفع موانع تولید وسرمایه گذاری وبهبود فضای کسب وکار صورت خواهد گرفت.

این مصوبه در تاریخ 25/5/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است .

 

متن مصوبه نیز بدین شرح است:
هیئت وزیران در جلسه 19/5/1393 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار تصویب کرد:

1- سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاههای تولیدی که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند، با رعایت ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید.
2- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت محاسبه حق بیمه وثائق املاکی که به منظور دریافت تسهیلات بانکی نزد بانکها سپرده می‌شود، موضوع را به گونه‌ای پیگیری نماید که شرکت­های بیمه تنها ارزش اعیانی ملک را محاسبه و حق بیمه دریافت نمایند و دریافت هرگونه حق بیمه بابت عرصه ملک ممنوع شود.

3 - به منظور ایجاد امکان ارزش‌گذاری دانش فنی و خدمات تخصصی توسط دستگاههای اجرائی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است با همکاری وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و دستگاه های ذیربط حسب مورد ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، آیین نامه ارزش‌گذاری دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور را برای تصویب بههیئت وزیران ارائه نماید.
4- در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی با رویکرد تقویت صادرات، دستگاههای اجرایی اولویتهای تخصصی خود را در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی و مشوقهای مالی و غیرمالی قابل ارائه به هر بخش و زیربخش و رشته تعیین و از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه برایپنج سال به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام و هرساله مورد بازنگری جزیی قرار دهند.

5- متن زیر جایگزین ماده (35) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع تصویب‌نامه شماره 54603/ت31755هـ مورخ 5/11/1383 می‌شود:
ماده 35- دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور وتعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس تأیید و معرفی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای اشخاص زیر مطابق ترتیبات این ماده اقدام نمایند:

1- سرمایه‌گذار خارجی
2- مدیران و کارشناسان سرمایه‌گذار خارجی

3- مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن بکار گرفته می‌شود
4- همسر، فرزندان ذکور زیر (18) سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل افراد موضوع جزء‌های (1)، (2) و (3)

الف - وزارت امورخارجه پس از وصول درخواست سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران بنا به نوع و مدت روادید مورد تقاضا، رأساً مجوز روادید یک بار ورود یا چند بار ورود(حداکثر سه ساله) با حق اقامت نود روز در هر بار برای افراد موضوع جزءهای (1) تا (4) را ظرف سه روز کاری، مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.
ب - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افراد موضوع جزءهای (1)، (2) و (3) بر اساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بدون در نظر گرفتن نوع روادید، ظرفهفت روز کاری، پروانه کار یا تمدید کاری مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.

ج - وزارت کشور با هماهنگی وزارت اطلاعات با جلب مشارکت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای افراد موضوع جزءهای (1)تا (4) بر اساس درخواست سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ظرف سه روز کاری پروانه اقامت سه ساله با تشخیص و تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر یا تمدید نموده و در صورتعدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.
تبصره - اخذ پروانه اقامت توسط افراد موضوع جزءهای (1) تا (4)، آنها را از دریافت روادید رفت و برگشت برای خروج از کشور و ورود مجدد به آن معاف می نماید.

6- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور افزایش شفافیت، ارتقای کارایی در تخصیص منابع و ارتقای سلامت مالی و اعتباری در نظام بانکی، نسبت به توسعه زیر ساخت‏های لازم و تعریف چارچوب‏ها و استانداردهای سامانه بانکداری یکپارچه ظرف شش ماه اقدام و زمینه استقرار کامل سیستم یکپارچه بانکی را به عمل آورد، به گونه‏ای که عملیات بانکی از جمله محصولات،‌ خدمات،‌ عملیات راهبری و مدیریت آن‏ها از طریق دسترسی به پایگاه داده‏های مشترک و متمرکز در قالب یک سیستم انعطاف‏پذیر و مشتری‏محور قابل ارایه بوده و دسترسی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سامانه مذکور برای استخراج اطلاعات و نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری امکان‏پذیر گردد. موسسات اعتباری موظفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، سامانه بانکداری یکپارچه خود را به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسانند. درصورت عدم انجام این تکلیف، بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران نسبت به اعمال مجازات‌های انتظامی و سایر ضمانت های اجرایی قانونی در انجام فعالیت‏ها و ارائه خدمات مؤسسات اعتباری حسب مورد اقدام خواهد نمود.
7- به منظور جلوگیری از تأخیر در روند اجرای طرح‏های منتفع از تسهیلات مالی بلندمدت موسسات مالی بین‏المللی توسعه‏ای، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ضمن پیش‏بینی سهم داخلی اجرای طرح‏های موردنظر، نسبت به اعمال اولویت ویژه در تخصیص سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح‏های مذکور و نیز تأمین اعتبار لازم از محل اعتبارات مصوب مربوط برای استملاک اراضی طرح‏‌های مورد نظر اقدام نماید.

8- به منظور جلوگیری از بروز تأخیر در بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بخش دولتی و حفظ اعتبار و جایگاه دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسات مالی و بانک‏های توسعه‏ای بین‎المللی، معاونت برنامه‏ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حسب اعلام سازمان سرمایه‏گذاری و کمک‏های اقتصادی و فنی ایران، اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اقساط وام‏ها و تسهیلات مالی خارجی و سایر تعهدات دولت به نهادهای یادشده را در لوایح بودجه به گونه‏ای پیش‌بینی نماید که تأمین اعتبارات مذکور با اعمال اولویت ویژه ر تخصیص انجام پذیرد.
9- گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای استانداردهای (3-3) و (4-3) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، تفاهم نامه‌های درب مرزی مشترک را با تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور به گمرکات کشورهای همجوار گمرکات مرزی، به‌منظور کنترل‌های مشترک و امکان تبادل اطلاعات الکترونیک به نحوی‌که حداکثر تسهیل ممکن در عملیات تشریفات گمرکی بعل آید، پیشنهاد نموده و مراتب را تا اجرایی شدن تفاهمات به‌عمل آمده پیگیری نماید.سایر سازمانهای ذیربط مستقر در مرز موظفند همکاری لازم را در این زمینه با گمرک جمهوری اسلامی ایرانمعمول نمایند.

10 - سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موانع پیش روی سرمایه گذاری خارجی سبد دارایی را شناسایی و ضمن انجام وظایف قانونی نسبت به ارائه پیشنهادهای مناسب در این خصوص اقدام نماید.
11- سازمان ملی استاندارد ایران انعقاد موافقت‌نامه بین المللی و تفاهم نامه شناسایی چندجانبه و دوجانبه استانداردها به منظور تسهیل مبادلات کالاهای ایرانی و جلوگیری از بازرسی‌های مجدد توسط کشورهای امضا کننده موافقت‌نامه و تفاهم نامه را پس از تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور به هیئت‌وزیران پیشنهاد نماید.

12- قیمت‌گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد به جز کالاهای اساسی و انحصاری، ممنوع است. دستگاههای اجرایی ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به پذیرش کالاهای مذکور در بورس مربوط اقدام نمایند.
تبصره - مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورس‌ها هیئت پذیرش بورس‌های انرژی و کالا است.

13- سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ارزی اقدام نماید.
14- وزارت نفت و سازمان بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را جهت تأمین مالی نیازهای خود از طریق پیش فروش فرآورده‌های نفتی به صورت سلف در بورس‌های انرژی و کالا و تشکیل و عرضه واحد (یونیت) صندوق‌های پروژه نفتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به‌عمل آورند.

15- سازمان ملی استاندارد ایران ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدامات قانونی لازم را در خصوص بازنگری و اولویت بندی کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد با تصویب شورای عالی استاندارد و حذف استاندارد اجباری کالاهای صادراتی بر اساس استانداردهای کشور هدف انجام دهد.
16- وزارت امور خارجه در مبادی اصلی ورودی کشور، باجه صدور ویزای مسافری و تجاری راه‌اندازی نماید.

17 - استانداری‌های استان‌های مرزی کشور، ستاد هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی از جمله مرزبانی، گمرکات و راهداری را به منظور تسهیل و حداکثر نمودن فعالیت ورود و خروج کالا از گمرکات تشکیل داده و گزارشات فعالیت سه ماهه به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند. وزارت کشور مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
18- وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن نظارت لازم بر حسن اجرای این تصویب نامه، در پایان هر ماه نسبت به ارائه گزارش از روند اجرای آن به هیئت وزیران اقدام نماید.
                                                                                                  اسحاق جهانگیری             معاون اول رییس ­جمهور

۲۸ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۱۴

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP