خزاعی خبر داد : صدور روادید، پروانه کار و اقامت سرمایه گذاران خارجی و افراد وابسته به آنان تسهیل شد

خزاعی خبر داد : صدور روادید، پروانه کار و اقامت سرمایه گذاران خارجی و افراد وابسته به آنان تسهیل شد
محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران از تسهیل صدور روادید، پروانه کار و اقامت سرمایه گذاران خارجی و افراد وابسته به آنان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران ، خزاعی افزود : هیات وزیران به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار کشور، ماده (35) آیین نامه اجرایی قانون تشویق  و حمایت سرمایه گذاری خارجی  مصوب سال 1381 را  اصلاح نمود.
وی در ادامه افزود : بر اساس ماده (5) تصویب نامه هیات وزیران، دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارتخانه های امور خارجه، کشور و تعاون،کار و رفاه اجتماعی بر اساس تایید و معرفی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای سرمایه گذاران خارجی و افراد وابسته آنان مطابق ترتیبات مشخص اقدام می نمایند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی  اظهار امیدواری کرد که  با تعامل مثبت و سازنده  فی مابین سازمان سرمایه گذاری و سایر دستگاههای متولی صدور مجوزهای مذکور ،  بستر لازم  در راستای  تسهیل و تسریع امور سرمایه گذار ان خارجی در کشور بیش از پیش فراهم گردد.     
به گزارش خبرنگار ما ، متن کامل واصلاح شده  ماده (35) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381 که به استناد ماده (5) تصویب نامه شماره 56917/ت50582 ﻫ مورخ 25/5/1393 هیات وزیران  اصلاح گردیده است به شرح ذیل است:
ماده 35- دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارتخانه های امور خارجه، کشور و تعاون،کار و رفاه اجتماعی بر اساس تایید و معرفی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای اشخاص زیر مطابق ترتیبات این ماده اقدام نمایند:
1-    سرمایه گذار خارجی
2-    مدیران و کارشناسان سرمایه گذار خارجی
3-    مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن بکار گرفته می شود
4-    همسر، فرزندان ذکور زیر (18) سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل افراد موضوع جزء های (1)، (2) و (3)
الف- وزارت امورخارجه پس از وصول درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران  بنا به نوع و مدت روادید مورد تقاضا، راسا مجوز روادید یک بار ورود و یا چند بار ورود ( حداکثر سه ساله) با  حق اقامت نود روز در هر بار برای افراد موضوع جزء های (1) تا (4) را ظرف سه روز کاری،مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.
ب- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برای افراد موضوع جزء های (1)، (2) و (3) بر اساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بدون در نظر گرفتن نوع روادید، ظرف هفت روز کاری، پروانه کار یا تمدید کاری مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.
ج- وزارت کشور با جلب مشارکت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای افراد موضوع جزء های (1) تا (4) بر اساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ظرف سه روز کاری پروانه اقامت سه ساله با تشخیص و تایید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر یا تمدید نموده و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.
تبصره- اخذ پروانه اقامت توسط افراد موضوع جزء های (1) تا (4)، آنها را از دریافت روادید رفت و برگشت برای خروج از کشور و ورود مجدد به آن معاف می نماید.


۱۲ شهریور ۱۳۹۳ ۱۱:۴۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP