از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد : موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و آذربایجان

از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد : موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و آذربایجان
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین ایران و آذربایجان پس از تائید شورای نگهبان از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران  ، در مقدمه این قانون آمده است: با عنایت به ضرورت گسترش همکاریهای اقتصادی بین ایران و جمهوری آذربایجان و لزوم اتخاذ تدابیر قانونی برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه آن تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بر اساس این  قانون ، این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می شود و مالیات بر درآمد و سرمایه متشکل از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه است.

بر این اساس، مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه در مورد ایران شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی است و در مورد جمهوری آذربایجان نیز شامل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی؛مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، مالیات بر دارایی و مالیات بر اراضی است.

بر اساس این  موافقتنامه ، اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات با الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود و مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد.

 

۹ دی ۱۳۸۸ ۰۹:۴۲

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP