فهرست ماهیانه اخبار

اخبار آبان 1388

عنوانتاریخ انتشار
در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی : مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمان افتتاح شد ۳۰ آبان ۱۳۸۸
با حضور علیشیری :دومین همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری استان کرمان افتتاح شد ۲۷ آبان ۱۳۸۸
با حضور علیشیری :همایش فرصتهای سرمایه گذاری ایران در پرتغال افتتاح شد ۲۵ آبان ۱۳۸۸
خدمات بیمه معلم برای صادرکننده گان ۲۵ آبان ۱۳۸۸
بازتاب همایش فرصت های سرمایه گذاری ایران در رسانه های پرتغال: ۱۹ آبان ۱۳۸۸
بانک توسعه اسلامی افراد توانمند را جهت همکاری استخدام می کند ۱۸ آبان ۱۳۸۸
از سوی مدیر کل دفتر وامها،مجامع و موسسات بین المللی سازمان سرمایه گذاری عنوان شد ۵ آبان ۱۳۸۸
علیشیری خبر داد :پرتغال، میزبان فرصتهای سرمایه گذاری ایران ۴ آبان ۱۳۸۸
مدیر کل دفتر وامهای سازمان سرمایه گذاری خبر داد:تصویب تسهیلات 10 میلیون یورویی بانک توسعه اسلامی به نفع شرکت حایر ۴ آبان ۱۳۸۸
همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و گروه صنعتی رنا رقم خورد ۲ آبان ۱۳۸۸

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP