فهرست ماهیانه اخبار

اخبار آبان 1395

عنوانتاریخ انتشار
تصویب موافقتنامه های همکاری اقتصادی و تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری ۲۶ آبان ۱۳۹۵
ملاقات هیات اقتصادی ایالت های هامبورگ و هول اشتاین آلمان با قائم مقام سازمان سرمایه گذاری ۲۵ آبان ۱۳۹۵
ملاقات هیات اقتصادی شورای منطقه نورماندی فرانسه با قائم مقام سازمان سرمایه گذاری ۲۵ آبان ۱۳۹۵
گزارش خبری مربوط به مصوبات جلسه دویست و هشتم هیات سرمایه گذاری خارجی ۱۹ آبان ۱۳۹۵
مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی تملک زمین توسط سرمایه گذاران خارجی ۱۱ آبان ۱۳۹۵
دیدار قائم مقام سازمان سرمایه گذاری با وزیر حمل و نقل و زیرساخت دیجیتال جمهوری فدرال آلمان ۹ آبان ۱۳۹۵
گزارش خبری مربوط به مصوبات جلسه دویست و هفتم هیات سرمایه گذاری خارجی ۹ آبان ۱۳۹۵
کارگاه آموزشی یک روزه "آشنایی با روشهای تامین مالی بین المللی با تاکید بر سرمایه‌گذاری خارجی" ۹ آبان ۱۳۹۵
کسب مقام سوم در رشته شنا ی آزاد مسابقات ورزشی کشوری کارکنان دولت ۸ آبان ۱۳۹۵

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP