بـیــانیه تــهران
نشست گروه کاری بحران مالی جهانی
آموزه ها و  تجربیات کشور های اکو
تهران 24 فوریه 2010

1- نشست گروه کاری بحران مالی جهانی: آموزه ها و تجربیات کشورهای عضو اکو، به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 5 اسفندماه 1388( 24 فوریه 2010) در تهران، برگزار شد. نشست یاد شده با سخنرانی و ریاست جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، گشایش یافت. نمایندگان عالی رتبه کشورهای عضو مشتمل بر معاونین وزرا، روسای بانکهای مرکزی، اتاقهای بازرگانی و دیگر مقامات ارشد وزارتخانه های اقتصاد و دارایی کلیه کشورهای عضو اکو در این اجلاس حضور داشتند. نمایندگانی از بانک توسعه اسلامی(IDB)، صندوق توسعه بین المللی اوپک (OFID)، بانک توسعه و تجارت اکو و همچنین فیوچر بانک، به نشست موصوف، پیوستند.
2- اعضای هیاتهای کاری سه گانه متشکل از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، بانکهای مرکزی و اتاقهای بازرگانی و صنایع کشورهای اکو، ترکیب کارگروهها را شکل دادند. ریاست نشست هیاتهای کاری را جنابان آقای دکتر بهروز علیشیری، معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ، آقای دکتر ابوالحسنی معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و آقای دکتر نهاوندیان، رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران به عهده داشتند.
3- نمایندگان ضمن تاکید و یادآوری تصمیمات متخذه در خلال دهمین اجلاس عالی اکو (تهران، مارس 2009)، سومین  نشست وزرای امور اقتصادی و دارایی اکو (تهران، دسامبر 2008) و نخستین اجلاس روسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو اکو (کراچی، آوریل 2007) مجدداً بر اقدام جهت افزایش و ارتقای سطح همکاریها میان کشورهای عضو اکو، به شرح ذیل توافق نمودند :
1- توجه به این مهم که بهبود چشمگیر و قابل ملاحظه اقتصاد جهانی به زمان نیاز دارد و ناپایداری اقتصاد جهانی تا دوره زمانی کوتاه یا میانه همچنان ادامه خواهد داشت.
2- همچنین می بایست توجه داشت که نقدینگی در بازارهای بین المللی بالا می ماند اما رقابت در نقدینگی نیز همچنان بالا خواهد بود و کسری عظیم بودجه در اقتصادهای مختلف به ویژه اقتصادهای عمده جهان وجود خواهد داشت.
3- تاکید دوباره بر توافقات حاصله در راستای تشویق همکاری در حوزه های مهم اقتصادی و مدیریت مالی‌ نظیر؛ بانکداری، وضع مالیات، قوانین شرکت و نظارت و همچنــین تسهیل دستیـــابی به اهداف و برنامه های تنظیم شده در راستای حوزه های مربوطه،
4- درخواست اعضا جهت تسریع در روند اجرایی شدن موافقتنامه های تجارت اکو ، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری، موافقتنامه تاسیس و عملکرد اکو در مقابله با قاچاق کالا و بانکهای اطلاعاتی جرائم گمرکی، توافقنامه همکاریهای اداری چند جانبه در موضوعات گمرکی و همچنین موافقتنامه تسهیل صدور روادید برای تجار و رانندگان ترانزیت،
5- ابراز خوشوقتی اعضا نسبت به طرح ارائه شده توسط بانک توسعه و تجارت اکو درخصوص ایجاد راهکار و ابزارهای مالی و پیشنهادات واصله نسبت به تخصیص منابع به بانکها جهت ارائه تسهیلات مالی- تجاری که در آینده تاثیرات عمیق و فراوانی بر کل کشورهای منطقه خواهد گذاشت و به توسعه و بسط صادرات و واردات منطقه خواهد انجامید،
6- تاکید و تصریح بر ضرورت همکاری میان بانکهای عمده و موسسات مالی جهت تاسیس و ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک به منظور همگرایی در برابر نوسانات و تحولات پیش بینی نشده بازارهای بین المللی، در همین راستا، دبیرخانه اکو، بانک توسعه و تجارت اکو و اتاق بازرگانی و صنایع اکو، نسبت به آماده سازی پیش نویس پیشنهادات و توزیع و انعکاس آن در میان اعضا به منظور تجمیع نقطه نظر و دیدگاه آنان ، موظف گردید.
7- تاکید بر حمایت از راهکارهای سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاری های ایمن و مطمئن به ویژه در حوزه سرمایه گذاری مستقیم (FDI) و تشویق سرمایه گذاری مشترک میان کشورهای عضو در بخشهای مهم اقتصادی. همچنین درخلال نشست مذکور، برای ایجاد محیط و فضای بسیار امن و مطمئن جهت مناسبات تجاری و سرمایه گذاری میان کشورهای عضو، پیشنهاداتی ارائه گردید.
8- درخواست اعضا، برای تلاش دسته جمعی برای ارتقای رقابت اقتصادی میان کشورهای عضو به ویژه در جهت توسعه فناوری مدرن و پیشرفته، تولید ارزش افزوده ، سرمایه گذاری در سرمایه های انسانی، R&D ، توسعه مهارت ، طراحی، مارکهای تجاری، توسعه گروه های صنعتی و تبلیغات مشترک و بازارهای رقابتی،
9- تاکید نمایندگان کشورهای عضو بر جایگزینی و به کار گماردن ابزارهای مناسب جهت نظارت قانونی بر نظامهای پولی و مالیاتی کشورهای عضو و درخواست ارتقای همکاری در طراحی و اجرای مکانیزم قانونی- نظارتی برای استواری محیط اقتصاد کلان و فضای سرمایه گذاری مناسب،
10- تاکید بر تسهیل مشارکت خصوصی- عمومی (دولتی) جهت تسریع فعالیت اقتصادی ، سرمایه گذاری مالی و ایجاد فرصتهای شغلی.
11- پیشنهاد جهت همگرایی میان اعضا برای استفاده از ابزارهای مالی اسلامی و بانکداری بدون رباء، جهت تقلیل و کاهش اثر بحرانهای احتمالی و بسط و مشارکت تجربیات میان کشورهای عضو درخصوص موضوع مذکور. موضوع یادشده در نشست آتی اکو، به طور دقیقتر و با ذکر جزئیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
12- تاکید بر اهمیت بهبود و گسترش تجارت منطقه ای به منظور کاهش آثار سوء و مخرب بحرانها و پافشاری بر تسریع عملیاتی نمودن موافقتنامه تجارت اکو (ECOTA) .
13- توافق بر مکانیزم های درخواستی و فراهم نمودن زمینه حقوقی و قانونی میان کشورها به منظور ایجاد عرصه ای برای آماده سازی و گسترش تجارت الکترونیک در میان اعضا و جستجوی راهکاری جهت تسهیل تجارت و حمل و نقل بازرگانی و  هموار نمودن مسیر نقش و حضور اثرگذار بخش خصوصی.
14- تاکید دوباره بر ضرورت تسریع راه اندازی اجلاس اکو درخصوص آژانسهای تشویق سرمایه گذاری، بورس اوراق بهادار و ادارات مالیات.
15- درخواست اعضا جهت همکاری بهتر و نظارت بر روند پیشرفت امور، همچنین فراهم کردن گزارش پیشرفت کار و تصمیمات متخذه جهت ارائه به اجلاس آتی وزرای امور اقتصاد و دارایی و روسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو اکو. بر این اساس دبیرخانه اکو باید کلیه مراتب را از طریق بخشهای ذیربط خود پیگیری نماید و به نشست اکو گزارش های مربوطه را ارائه کند.
16-   تاکید بر ضرورت حضور نمایندگان کشورهای اکو در موسسات مالی بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB)، بانک توسعه آسیا (ADB) و بانک توسعه اسلامی (IDB) و موسسات همسان و برقراری ارتباطات گروهی برای دیدارها و نشستهای منظم و همکاری درخصوص حوزه های مورد نظر و علاقه منطقه اکو،
17- تاکید بر تشریک مساعی میان کشورهای عضو در رابطه با عملکرد اکو و موسسات وابسته بدان، به منظور حصول اطمینان از اثربخشی منطقه گرایی و شناسایی راهکارهای موثر و مفید در جهت حذف موانع غیر تعرفه ای گمرگی،
18- درخواست اعضا جهت تنظیم و ساماندهی نظام تبادل تجربیات و اشتراک در اطلاعات برای محققین و کارشناسان به منظور دسته بندی و تجمیع پیشنهادات در سازمان اکو،
19- استقبال اعضای اکو از همکاری میان صندوق اوپک و دبیرخانه اکو، جهت تبادل تجربیات و طراحی برنامه مشترک نظام مند و همچنین درخواست OFID جهت بررسی و پیگیری موضوع مذکور توسط دبیرخانه اکو،
20- تاکید دوباره بر ضرورت سازماندهی منظم به سمینارها و دوره های آموزشی توسط کشورهای عضو درخصوص زمینه و مباحث مالی و پولی،
21- وزراء و روسای هیات های حاضر مراتب سپاسگزاری و قدردانی خود را درخصوص برگزاری موفق اجلاس توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در شهر زیبای تهران و میهمان نوازی جمهوری اسلامی ایران، ابراز داشتند. ایشان همچنین از تلاش دبیرخانه اکو و کارمندان آن در تهیه و آماده سازی شرایط مناسب جهت برگزاری موفق نشست یادشده، قدردانی نمود.

دانلود فایل

 


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP