» پروژه های کلیدی

پروژه های راهبردی

 

:white_check_mark:  برنامه راهبردی

 

  • تسهیل سرمایه گذاری خارجی
  • معرفی ظرفیت ها و فرصت های متقابل اقتصادی و سرمایه گذاری ایران برای جلب مشارکت فعالان داخلی و خارجی

اقتصاد مقاومتی

 

:white_check_mark: اقتصاد مقاومتی سال 1396

 

  • معرفی ظرفیت ها و فرصت های متقابل اقتصادی و سرمایه گذاری ایران برای جلب مشارکت فعالان داخلی و خارجی،
  • جلب پانزده میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی
  • ایجاد پنجره واحد روان سازی سرمایه گذاری خارجی
  • افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منظور گسترش بهره وری دانش بنیان حوزه هایی که قابلیت جذب بالا دارند
  • شفاف سازی و پیش آگاهی نسبت به سیاست ها و مقررات مرتبط با انجام سرمایه گذاری
  • انجام پیگیری های لازم در جهت جذب سرمایه گذاری های خارجی جلب شده و احصای موانع و مشکلات پیش روی و دلایل عدم جذب و موفقیت هر پروژه
  • شناسایی مخاطرات سرمایه گذاری در بازارهای مالی و سرمایه ای خارجی و تدوین راهکارهای رفع آن
  • شناسایی موانع کلیدی سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی داخلی و خارجی در کشور و تدوین راهکارهای آن

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP