» طرح تکریم ارباب رجوع » تصویب نامه

                           بسمه تعالی                                                      
 
مقدمـــه
 
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ، ایجاد تحول در نظام اداری کشور و نیل به نظام مطلوب ، صحیح و کارآمد در جهت تسریع در حل و فصل امور ، تسهیل در اجرای برنامه های توسعه و ارائه خدمات مورد نیاز به مردم با کیفیت مطلوب همواره مورد تاکید مقامات و مسئولین کشور بوده است .
در سالهای اخیر کوشش های مختلفی در جهت تحول در نظام اداری صورت گرفته است و با ایجاد شبکه راهبری و استقرار کمیسیون ها و شوراهای تحول اداری در دستگاههای دولتی گام های مثبتی در این جهت برداشته شده است .
در این ارتباط بمنظور ایجاد تحرک و پویایی لازم در نظام اداری کشور و انسجام بخشیدن به اقداماتی که با هدف کارآمد نمودن نظام اداری انجام می پذیرد و بر اساس بررسی و تحلیل وضع گذشته و ترسیم وضعیت آینده این نظام ، برنامه تحول در نظام اداری تنظیم و در جلسه مورخ 18/1/1381 هیئت محترم وزیران مورد تصویب قرار گرفت .
میزان رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده توسط دستگاههای دولتی می باشد ، بمنظور ایجاد ساز و کارهای لازم در ارائه خدمات مطلوب و موثر به مردم و برخورد مناسب کارکنان با مراجعین و نهادینه شدن موضوع رضایتمندی ارباب رجوع در دستگاههای دولتی برنامه "ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری " بعنوان یکی از برنامه های هفتگانه تحول اداری منظور گردید و جزئیات آن در جلسه مورخ 25/1/1381 شورایعالی اداری کشور مورد تصویب قرار گرفت و مصوبه مربوطه تحت عنوان طرح "تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری " به شماره 18540/13.ط مورخ 10/2/1381 به دستگاههای دولتی ابلاغ شد .
اهم اهداف این طرح بشرح ذیل قابل ذکر می باشد :
-         اطلاع رسانی مناسب به مراجعین در زمینه نحوه ارائه خدمات از طریق تنظیم بروشور ، کتاب راهنما و ...
-         بازنگری و اصلاح و مهندسی مجدد روشهای انجام کار در جهت تسهیل ارائه خدمات به مردم
-         تدوین منشور اخلاقی سازمان بمنظور ایجاد برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع
-         نظر خواهی از مراجعین از نحوه ارایه خدمات توسط دستگاه دولتی
-         ایجاد سازکارهای لازم جهت تشویق کارکنانی که موجبات رضایت خدکت گیرندگان را فراهم آورده اند و برخورد با کارکنان خاطی 
-         نظر سنجی سالانه از مردم در ارتباط با رضایت مندی آنان از دستگاههای دولتی در ارائه خدمات
لازم بذکر است که منظور اجرای دقیق مفاد مصوبه نظارت لازم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، استانداری ها و دستگاههای دولتی از طریق انجام بازرسی های موردی صورت خواهد گرفت .
اضافه می نماید که بر اساس مفاد ماده یک مصوبه ، کلیه مدیران ، روسا و مسئولین واحدهای ستادی و اجرایی دارای ارباب رجوع مستقر در مرکز ، استان ، شهرستان و بخش مسئولیت اجرای این مصوبه را عهده دار خواهند بود .
امید است با اجرای این مصوبه زمینه لازم جهت ارائه خدمات با کیفیت به مردم و برخورد مناسب با خدمت گیرندگان ایجاد شده و ضمن جلب رضایت مردم در ارتباط با دریافت خدمات از دستگاههای دولتی ، موجبات افزایش اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه و تکیه گاه برای نظام اداری کشور می باشد فراهم گردد.

سازمان مدیـریت و برنامه ریـــزی کشور
 
 
 
هیات وزیران در جلسه مورخ 18/1/1381 پس از استماع گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد برنامه تحول اداری موافقت نمود :
1- هفت برنامه اصلی ایجاد تحول در نظام اداری به شرح عنوان های زیر ، موضوع نامه شماره 20065/105 مورخ 19/11/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط دستگاههای دولتی اجرا گردد.
الف- برنامه منطقی نمودن اندازه دولت .
ب- برنامه تحول در ساختارهای تشکیلاتی دولت .
ج- برنامه تحول در نظام های مدیریتی .
د- برنامه تحول در نظام های استخدامی .
هـ- برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت .
و- برنامه اصلاح فرآیندها ، روشهای انجام کار و توسعه فن آوری اداری .
ز- برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری .
2- چنانچه دستگاههای دولتی در خصوص طرح ها و پروژه های مربوط به هر برنامه به شرح یاد شده نظری دارند حداکثر ظرف دو هفته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند تا موضوع شورای عالی اداری مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP