سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)

سازمان همکاریهای اقتصادی ( اکو)
 
اکو یک سازمان منطقه ای دولتی محسوب می گردد که در سال 1985 از سوی ایران ، پاکستان و ترکیه با هدف پیشبرد همکاریهای اقتصادی ، فنی و فرهنگی میان کشورهای عضو تاسیس گردید. اکو در واقع جانشین سازمان همکاری منطقه ای برای توسعه ( RCD) می باشد که از سال 1964 تا 1979 موجودیت داشت.
در 1992 ، سازمان هفت عضو کشور جدید را به عضویت پذیرفت که عبارتند از : افغانستان – آذربایجان ، قزاقستان – قرقیزستان – تاجیکستان – ترکمنستان و ازبکستان.
منطقه اکو از دورنمای روشن تجاری برخوردار است. علیرغم ترکیب جمعیتی جوان آن ، اکو در قالب یک سازمان موفق و خوش آتیه منطقه ای توسعه یافته است. جایگاه بین المللی آن رشدی فزاینده دارد. با وجود این ، سازمان با چالشهایی در خصوص اهداف خود روبرو است. از همه مهمتر ، منطقه فاقد زیر ساختار و نهادهای مناسبی است که سازمان بتواند اهداف توسعه ای خود را دنبال و از منابع موجود منطقه ای حداکثر استفاده را نماید.
بیش از 12 سال است که کشورهای عضو جهت تسریع در توسعه منطقه ای از طریق تلاشهای مشترک خود همکاری می نمایند. در کنار پیوندهای نزدیک فرهنگی و تاریخی مشترک ، کشورهای عضو توانسته اند تا از روابط موجود زیر ساختاری و تجاری امیدهای خود را به واقعیتهای ملموسی تبدیل نمایند. اکو مبادرت به تعریف چندین پرو‍ژه بر اساس طرحهای اولویت دار مبتنی بر همکاری نموده، که عبارتند از : انرژی – تجارت – حمل و نقل – کشاورزی و کنترل مواد مخدر.
مقر دبیرخانه :‌تهران – خیابان کامرانیه – کوچه گلبو – پلاک 1 . تلفن : 22831733 – 22292066 / دورنگار : 22831732 / آدرس الکترونیکی : registry@ecosecretariat.org
ستاد دبیرخانه : کادر بین المللی دبیرخانه اکو شامل دبیر کل ، 3 معاون دبیر کل ، 6 مدیر ، 3 مشاور مدیر و دیگر پرسنل حرفه ای و فنی ، اداری و پشتیبانی. تعداد کل پرسنل بیش از 50 نفر می باشد.
 
فعالیتها :
فعالیتهای اکو از طریق مدیران تحت نظارت دبیر کل و معاونین وی صورت می پذیرد بدین ترتیب که طرحها و برنامه هایی را که دارای منافع متقابل در حوزه های زیر را داشته باشد مد نظر قرار می دهند :
•  تجارت و سرمایه گذاری
•  حمل و نقل و مخابرات
•  انرژی ، مواد معدنی و محیط زیست
•  کشاورزی ، صنعت و توریسم
•  منابع انسانی & توسعه پایدار
•  پروژه & آمار و پژوهش اقتصادی
•  روابط بین الملل
 
اهداف :
•  توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو
•  حذف تدریجی موانع تجاری و پیشبرد تجارت بین منطقه ای
•  نقش بزرگتر منطقه اکو در رشد تجارت جهانی ، همگرایی تدریجی اقتصاد کشورهای عضو با اقتصاد جهانی
•  توسعه حمل و نقل و پیوند زیربنای ارتباطی کشورهای عضو با یکدیگر و جهان خارج
•  آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی
•  بسیج و بهره برداری از منابع مادی منطقه اکو
•  استفاده موثر از پتانسیلهای کشاورزی و صنعتی منطقه اکو
•  همکاری منطقه ای جهت کنترل مواد مخدر و حمایت اکولوژیکی و زیست محیطی و تقویت پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان مردم منطقه
•  همکاری سودمند متقابل با سازمانهای منطقه ای و بین المللی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP