جستجو
دوشنبه, 27 فروردین,1403
Menu

 

  • نحوه هماهنگی برای اعزام هیات به خارج از کشور چگونه است ؟

اعزام هیات به خارج از کشور پس از دریافت دعوتنامه از طرف خارجی و با هماهنگی با وزارت امورخارجه و نمایندگی کشورمان در کشور خارجی هدف صورت می پذیرد.

 

  • در ترکیب اعزام هیات به خارج از کشور چه کسانی حضور دارند؟

با توجه به دعوتنامه دریافت شده از طرف خارجی، اولویت ها و موضوعات در دستورکار، جایگاه کشور مذکور در روابط اقتصادی خارجی و استمرار در همکاری های دو کشور، سطح هیات اعزامی نیز متفاوت است. بالاترین سطح اعزام هیات سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی و پایین ترین سطح نیز معاون مدیرکل دفاتر تخصصی سازمان می باشد. بدیهی است ترکیب هیات همراه متناسب با موضوعات در دستورکار معین خواهد شد.

 

  • هیات اعزامی به خارج از کشور با چه کسانی ملاقات می نمایند؟

با توجه به سطح هیات اعزامی و دعوتنامه دریافت شده از طرف خارجی، ملاقات های دو جانبه و بازدید از مراکز مختلف برنامه ریزی خواهد شد. در مواردی که دعوت توسط شرکت بخش خصوصی صورت گرفته باشد، باتوجه به موضوع و ارتباط آن حداکثر یکی از مدیران میانی و کارشناس ذیربط در سفر حضور خواهند داشت و با نمایندگان شرکت ملاقات خواهند کرد. بدیهی است تمام برنامه های مذکور با نظر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد نهایی خواهد شد.

 

  • در هر سال چند هیات به خارج از کشور اعزام می شوند؟

اعزام هیات به خارج از کشور بستگی به عوامل متعددی از جمله محدودیت های اعمال شده از سوی کشورهای خارجی به خاطر شیوع ویروس کرونا، موضوعات در دستور کار طرفین، تمایل و اعلام آمادگی طرف خارجی برای پذیرش هیات ایرانی و همچنین موافقت طرف ایرانی برای انجام سفر و ... دارد. 

 

  • هزینه های اعزام هیات به خارج از کشور برعهده کیست؟

هزینه های اعزام هیات به خارج از کشور ( از قبیل بلیط هواپیما، اسکان، ایاب و ذهاب، غذا و ...) معمولاً به عهده دستگاه اعزام کننده نماینده می باشد. اما در برخی از موارد طرف خارجی میزبان بنابر پـروتکل های دیپلماتیک هزینه کل یا تعدادی از اعضـای هیـات را پرداخت می نماید که الیته این موضوع نیز بستگی به عمل متقابل طرف ایرانی دارد.

دی ان ان